Kancellária

Kancellária

Az Egyetem működtetési feladatainak ellátására, különösen a belső ellenőrzési, gazdasági, műszaki, üzemeltetési, műszaki és üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltató, jogi, igazgatási és szervezési feladatok ellátására kancellári szervezet működik. Egyetemünk intézményi működtetését, alaptevékenységének támogatását a Kancellár irányítja, aki felelős többek között a gazdálkodási intézkedések és javaslatok előkészítésért. 
A kancellári szervezet elsődlegesen a központilag megszervezett feladatellátásról gondoskodó Kancelláriából, valamint – kizárólag a karok esetében – a karokon kialakított működést támogató szervezeti egységekből áll. 

Vezetés

Dr. Scheuer Gyula,  kancellár

Cím: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23. II. em. 
Telefon: (36-1) 460-4446 
Fax: (36-1) 411-6760 
E-mail: kancellar@elte.hu 

A kancellár számára a jogszabályban és az SzMSz-ben előírt hatáskörök gyakorlását, valamint a kancellár számára a személyi titkársági feladatokat a Kancellária látja el. 

Dr. Scheuer Gyula – önéletrajz

Theisz Bálint Attila, kabinetvezető

Telefon: (36-1) 411-6500/2103
E-mailtheisz.balint@kancellaria.elte.hu

Titkárság

Bátori Zsuzsanna,  titkárságvezető

Telefon: (36-1) 460-4446 
E-mail: batori.zsuzsanna@kancellaria.elte.hu

A Kancellária az alábbi szervezeti egységekre tagozódik: