Kancellária

Belső Ellenőrzés

A Belső Ellenőrzés információkat gyűjt és értékel, elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad az Egyetem rektora, kancellárja és az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan.

A Belső Ellenőrzés elemzi, értékeli az irányítási folyamatokat és a belső kontrollrendszer kialakítását, működését aszerint, hogy azok eredményesen, hatékonyan és gazdaságosan biztosítják-e a szervezeti célok megvalósulását. E feladata körében a Belső Ellenőrzés:

  • elemzi és értékeli a belső kontrollrendszer működését (a kontrollkörnyezetet, kockázatkezelést, kontrolltevékenységeket, az információáramlást és kommunikációt, valamint a nyomon követés folyamatait), vizsgálja eredményességét, hatékonyságát és gazdaságosságát;
  • az ellenőrzések során megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat fogalmaz meg;
  • a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket nyomon követi.

A Belső Ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatait részletesen a Bkr. 21. § (2) bekezdése határozza meg. 

A Belső Ellenőrzés tanácsadó tevékenysége elsősorban az alábbiakra terjedhet ki: 

  • vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
  • pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
  • a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
  • tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
  • konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
  • javaslatok megfogalmazása az Egyetem működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, az Egyetem belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

A Belső Ellenőrzés hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. Kormányrendelet határozza meg.

Elérhetőség

Sebők Szilvia,  belső ellenőrzési vezető

Cím: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23. fszt. 
Telefon: (36-1) 411-6500 / 2942
Mobil: +36-20-262-3785 
E-mail: sebok.szilvia@kancellaria.elte.hu