Szolgáltatások

Szolgáltatások

Szolgáltatások EN
Az alábbi menüpontokban az esélyegyenlőség gyakorlati megvalósulásáról olvashat, az almenükre kattintva a Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (továbbiakban: SHÜTI) és az ELTE egyes karainak elérhetőségeiről és szolgáltatásairól tájékozódhat.

A kari megsegítés formái a koordinátorokon keresztül:

 • A speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról igazolás készítése (pl. az előadáson használt diák, vagy fóliák megküldése a hallgatónak digitális formában; írásbeli vizsga kiváltása szóbelire, vagy fordítva, egy a sérülés miatt nem teljesíthető tárgy helyett másik tárgy teljesítése, a vizsgán többletidő biztosítása stb.);
 • Oktatókkal történő egyeztetés a hallgató kérésére;
 • Speciális eszközök kölcsönzése;
 • Kari könyvtárak akadálymentesítése (akadálymentes számítógépes munkaállomások, olvasó készülékek);
 • Akadálymentes nyelvtanulást segítő laborok: Egyetemünkön két olyan nyelvi labor is működik, melyet az ELTE bármelyik hallgatója használhat az akadálymentes és önálló nyelvtanulás érdekében: ELTE TTK Médiatár és ELTE BTK Esélyegyenlőségi szoba.

Egyetemi szintű szolgáltatások a SHÜTI-n keresztül:

Bármely fogyatékosság/speciális szükséglet esetén:

 • Zárt levelezőlista működtetése
 • Személyi segítő biztosítása
 • Informatikai tanácsadás
 • Neptun használat segítése
 • Könyvtárhasználat segítése
 • Kurzusfelvétel segítése
 • Vizsgára jelentkezés segítése
 • Kollégiumi elhelyezés segítése
 • Információnyújtás pályázatokról
 • Pályázatírás segítése
 • Információnyújtás a vizsgán kapható kedvezményekről
 • Segítség az oktatókkal történő kommunikációban
 • Eszközkölcsönzés
 • Idegen nyelvtanulás támogatása
 • Erasmus mobilitás segítése
 • Relaxációs technikák tanítása
 • Tanulásmódszertani tanácsadás

Autizmus/Asperger szindróma esetén:

 • Egyéni készségfejlesztés
 • Egyéni tanácsadás
 • Segítség ügyintézésben
 • Csoportos szociális-kommunikációs készségfejlesztés 

Beszédsérülés esetén:

 • Logopédiai terápia

Hallássérülés esetén:

 • Jeltolmácsolás/feliratozás/orális tolmácsolás
 • Szurdo-logopédiai terápia
 • Hallásjavító eszközökkel kapcsolatos tanácsadás
 • Beszédfejlesztés
 • Szövegértelmezés/szövegalkotás segítése
 • Nyelvi korrektúra

Látássérülés esetén:

 • Útvonaltanítás
 • Mindennapos tevékenységek tanítása
 • Kísérés
 • Képernyőolvasó programok tanítása
 • Akadálymentes kérdőív készítése
 • Hangostérkép, vagy útvonalleírás
 • Gyakorló tanítás segítése
 • Tananyag-digitalizálás és adaptáció
 • Domború ábrák
 • Beadandó munkák, záródolgozatok formázása

Mozgássérülés esetén:

 • Támogató szolgálattal szállítás
 • Szociális gondozói feladatok (személyi higiénia és napi életvitel)

Pszichés fejlődési zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, hiperaktivitás, magatartásszabályozási zavar) esetén:

 • Egyéni tanulási tanácsadás
 • Nyelvi korrektúra

Csoportos foglalkozások: 

 • Speciális karriermenedzsment kurzus
 • Angol beszélgető klub
 • Játékklub
 • Önismeret mozgáson és drámán keresztül 
 • Tanulás-módszertan tréning
 • Irodalmi klub
 • Asperger csoport
 • Filmklub

Sporttevékenységek:

 • Csörgőlabda kurzus
 • Paraúszás kurzus
 • Hallatlan Salsa tánckurzus
 • Inkluzív Sportnap

A hallgatók megsegítésének feltétele: a regisztráció a kari fogyatékosügyi koordinátoroknál. A regisztrációhoz szükséges iratok a Dokumentumok menüpontban elérhetők.