Nemzetközi Irodák

Az Egyetem nemzetközi tevékenységét az ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Stratégiai Irodája, az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, valamint a kari nemzetközi irodák koordinálják. A Rektori Kabinet Nemzetközi Stratégiai Iroda és az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya a központi adminisztrációhoz tartozik, a nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes szakmai felügyelete alatt.

A kari nemzetközi irodák a kari Dékáni Hivatalokon belül működnek, a nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesek alatt.

Nemzetközi Stratégiai Iroda

A Nemzetközi Stratégiai Iroda az Egyetem átfogó nemzetköziesítéséért, illetve az ennek körébe tartozó kiemelt projektekért, valamint nemzetközi kapcsolatai fejlesztéséért felelős szervezeti egysége. Az Iroda folyamatosan fejleszti az ELTE komplex nemzetköziesítési tervét, ezzel összhangban koordinálja az Egyetem idegen nyelven történő képzéssel és mobilitással kapcsolatos, továbbá idegen nyelvű intézményi kommunikációját, nemzetközi hallgatótoborzó tevékenységét, illetve az Egyetem stratégiai partnerségeit. Közreműködik az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak szervezésével és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásában, ellátja a nemzetközi hálózatok és centrumok munkájában való részvétellel kapcsolatos általános és információs feladatokat, megszervezi az egyetemi képviseletet az európai szervezetekben, munkacsoportokban, ellátja az Egyetem kétoldalú kapcsolataival összefüggő feladatokat, koordinálja a külföldi egyetemek és az Egyetem kétoldalú szerződéses együttműködésén alapuló mobilitást, valamint a nemzetközi hálózaton belüli hallgatói és oktatói mobilitást. A Nemzetközi Stratégiai Iroda a nemzetközi stratégia szerves részeként koordinálja és fejleszti az Egyetem nem kari szervezésű nyári egyetemi tevékenységét, a magyar nyelvhez és kultúrához kapcsolódó stratégiai szintű egyetemi programokat. Hatáskörével összefüggésben kapcsolatot tart a karok nemzetközi részlegeivel, a karok nemzetközi vezetőhelyetteseivel és munkatársaikkal.

Elérhetőségek:

Cím: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23. I. em. 6.
Telefon: (36-1) 411-6543 
Fax: (36-1) 411-6538 
E-mail: nemzetkozi@rk.elte.hu

Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya

Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya központi szinten koordinálja az Egyetem nemzetközi mobilitási programjait és az idegen nyelvű képzésben való részvételt támogató ösztöndíjprogramok végrehajtását (pl. Stipendium Hungaricum) valamint gondoskodik a külföldi hallgatók egyetemi szintű fogadásáról. Az egyes programok központi koordinálásának keretében kapcsolatot tart a Nemzeti Irodával (Tempus Közalapítvány), szakmailag támogatja a kari mobilitás szervezési tevékenységet, gondoskodik az egyes programok népszerűsítéséről az Egyetemen. Az Osztály feladatainak ellátása során szorosan együttműködik a Nemzetközi Stratégiai Irodával és ellátja a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság titkársági feladatait.

Elérhetőségek:

Cím: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23. I. em. 37-38.
Telefon: (36-1) 411-6500/2860
E-mail: erasmus@elte.hu

Kari nemzetközi irodák

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Sonnevend Pál
egyetemi docens, nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes
E-mail: sonnevend@ajk.elte.hu
TEL: (36-1) 483-8016

 
Nemzetközi iroda
Web: www.ajk.elte.hu/nemzetkozi/munkatarsak

Szabó Brigitta
irodavezető, Erasmus koordinátor
Telefon: (36-1) 483-8019; (36-1) 483-8000/4679
E-mail: szabo.brigitta@ajk.elte.hu

Dalnoki Brigitta
ügyvivő szakértő, kiutazó Erasmus hallgatók koordinátora
Telefon: (36-1) 483-8000/4628
Fax: (36-1) 483-8018; (36-1) 483-8000/4729
E-mail: brigitta.dalnoki@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 13:00–15:00

Dr. Udovecz Ákos
ügyvivő szakértő, beutazó Erasmus hallgatók koordinátora, LLM-képzés koordinátora
Telefon: (36-1) 483-8015; (36-1) 483-8000/4692
Fax: (36-1) 483-8018; (36-1) 483-8000/4729
E-mail: udovecz.akos@ajk.elte.huincoming@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 10:00–12:00

Werner Zsófia
ügyvivő szakértő, idegen nyelvű részképzések
Telefon: (36-1) 483-8000/4613
Fax: (36-1) 483-8018; (36-1) 483-8000/4729
E-mail: zs.werner@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 10:00–12:00

 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Győriné Dr. Stefanik Krisztina
adjunktus, tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes

Dr. Katona Vanda
Erasmus-koordinátor
Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3. A/210
Tel.: (36-1) 358-5503
E-mail: erasmus@barczi.elte.hu

Cserti-Szauer Csilla
Kutatási és nemzetközi ügyek koordinátora 
E-mail: szauer.csilla@barczi.elte.hu

Szűcs Boglárka
Pályázati ügyintéző

Bölcsészettudományi Kar

TBA
nemzetközi ügyek dékánhelyettese
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 132. 
Tel: 485-5200 / 5032 
E-mail: nemzdh@btk.elte.hu 

Nemzetközi Kapcsolatok Irodája

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8, III. em.
Web: www.btk.elte.hu/szervezetek/NemzetkoziKapcsolatokIrodaja

Dr. Sárdi Rudolf
irodavezető
E-mail:  sardi.rudolf@btk.elte.hu

Bíró József
főelőadó 
Tel:  485 5200 / 5485
E-mail:  biro.jozsef@btk.elte.hu

Balaci Sándor
Erasmus koordinátor 
Tel:  485 5200 / 5493
E-mail:  balaci.sandor@btk.elte.hu 

Varga Ádám Benjámin
koordinátor
E-mail:  iso@btk.elte.hu

 

Informatikai Kar

Dr. Gercsák Gábor
egyetemi docens, tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 
Tel: (36-1)-372-2500/6723 
E-mail: vdsciint@inf.elte.hu  

Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Web: http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/Lapok/default.aspx

Királyné Csizmazia Anikó
csoportvezető
Szoba: 2.317
E-mail: csaniko@inf.elte.hu
Erasmus-ügyben: erasmus@inf.elte.hu  
Tel: 372-2500/1937

Boda Annamária
tudományszervező (Doktori iskola, habilitáció ügyintézés)
Szoba: 2.317
E-mail: phd@inf.elte.hu 
Tel: 381-2299, 8199 
Félfogadás: hétfő, szerda, csütörtök: 9.00 -11.00 és 13:00 -15:00

Ducerf Szilvia
pályázati és kommunikációs referens (TDK ügyintézés)
Szoba: 2.316 
E-mail: assistant@inf.elte.hu
Tel: 381-2238/8138 

Solti Ferencné Schneider Katalin
angol nyelvű képzés (Stipendium Hungaricum)
Szoba: 2.316 
E-mail: studentcoordinator@inf.elte.hu
Tel: 381-2238/8138 

 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

dr. Felvinczi Katalin 
habilitiált egyetemi docens, nemzetközi és pályázati dékánhelyettes
Szoba: KAZY 103.
Tel: 461-4500/3463
E-mail: nemzdh@ppk.elte.hu

Gaál Nóra
Irodavezető, Erasmus-koordinátor
Tel: +36-1-461-4500 / 3480 (mellék)
E-mail: gaal.nora@ppk.elte.huerasmus@ppk.elte.hu
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. Fszt. 1.3

Nagy Borbála
Irodavezető-helyettes
Tel: +36-1-461-4500 / 3870 (mellék)
E-mail: nagy.borbala@ppk.elte.hu
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. Fszt.1.3

Borbély-Csizinszky Klára
Beérkező hallgatói koordinátor
E-mail: incoming@ppk.elte.hu
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. Fszt.1.2

Borbély-Csizinszky Klára
Kiutazó hallgatói koordinátor
E-mail: outgoing@ppk.elte.hu
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. Fszt.1.2

 

Tanító- és Óvóképző Kar

Dr. Márkus Éva
habilitált egyetemi docens, tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes

Tudományos és Nemzetközi Ügyek Irodája

Romanoczki Ildikó
külkapcsolati és pályázati munkatárs
Tel: 487-8111 v. 6911 
E-mail: romanoczki.ildiko@tok.elte.hu 
E-mail: international@tok.elte.hu 

 

Társadalomtudományi Kar

Dr. Prónai Csaba 
egyetemi docens, nemzetközi ügyek mb. dékánhelyettese
Tel.: (36-1) 372-2500/6706 vagy (36-1) 372-2500/6708
E-mail: international@tatk.elte.hu

Csukovits Balázs
nemzetközi munkatárs
E-mail: international@tatk.elte.hu
Tel: +36-1/372-2500/6779 
Szoba: 7.35

 

Természettudományi Kar

Dr. Jordán Tibor
egyetemi tanár, általános, tudományos és egyetemközi dékánhelyettes
Tel: 372-2500/8579
Tel: 372-2604, 372-2500/6004
E-mail: dhteo@teo.elte.hu

Újváry Angelika
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
E-mail: inter@ttk.elte.hu, sh@ttk.elte.hu

Koczur Szilvia
Erasmus-koordinátor
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
E-mail: mobilitas@ttk.elte.hu

Gyakornoki lehetőség az ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Irodájában

2016. november 14.

Nincs szakmai tapasztalatod, de nem találsz álláshirdetést, ahol nem elvárás a munkatapasztalat? Próbáld ki magad gyakornokként. Az ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Iroda (ELTE RK NI) folyamatosan várja gyakornokok jelentkezését gyakorlatra, melyben részt vehet bármely jelenlegi ELTE-s hallgató vagy akár nemzetközi hallgatók is például az Erasmus+ Traineeship ösztöndíjjal.

Az ELTE RK Nemzetközi Iroda önkéntes gyakornoki munkakörbe jelenleg beiratkozott ELTE-s hallgatót vagy Erasmus+Traineeship ösztöndíjas nemzetközi hallgatót keres.
Az ELTE-s hallgatót heti 10-15 órás munkaidőre keressük max. hat hétre. Az Erasmus Traineeship ösztöndíjjal érkező nemzetközi hallgatókat 2-12 hónap gyakorlatra keressük. 

Feladatkör:

 • Háttéranyagok készítése az iroda különböző tevékenységeihez kapcsolódóan
 • A nemzetközi marketingtevékenységhez kapcsolódó feladatok támogatása
 • Mobilitási programok (pl. Erasmus+) népszerűsítéséhez kapcsolódó feladatok támogatása
 • Nyomtatott és online tájékoztató anyagokhoz szövegírás magyar és/vagy angol nyelven
 • Az ELTE angol nyelvű közösségi média csatornáinak szerkesztése
 • Rendezvények előkészítése, szervezése (pl. orientációs napok, nyári egyetemek, tájékoztató napok)
 • Idegen nyelvről, illetve idegen nyelvre fordítás
 • Pályázati projektek adminisztrációjának támogatása
 • Napi ügyintézés során felmerülő teendők

Elvárásaink:

 • Magas szintű angol nyelvtudás szóban és írásban
 • Számítógépes alkalmazások (MS Office) magas szintű ismerete
 • Photoshop vagy más képszerkesztő programok ismerete (csak egyes marketingkommunikációs feladatok esetén)
 • Önállóság
 • Igényes munkavégzés
 • További idegen nyelv ismerete előny

Mit kínálunk?

 • Sokszínű feladatok
 • Tanulási lehetőség: Sok olyan ismeretre teszel szert (pl. rendezvényszervezés, fejleszted az előadókészséged és szövegalkotási képességed, növeled az önbizalmad), amely a későbbiekben is hasznos lehet számodra.
 • Rugalmas munkaidő:
  • Jelenlegi ELTE-s hallgató: A heti 10-15 órából 4-5 órát töltenél az irodánkban, a fennmaradó időt te oszthatnád be rugalmasan, otthonról végezhető feladatokra.
  • Erasmus+ ösztöndíjas nemzetközi hallgató: Teljes munkaidőd felét töltenéd az irodánkban, a fennmaradó időt te oszthatnád be rugalmasan, otthonról végezhető feladatokra.
 • Munkaállomás laptoppal a Nemzetközi Irodában
 • Sikeres együttműködés esetén referencia az ELTE-ről későbbi álláskeresésedhez

Helyszín és időpont:

 • ELTE Rektori Kabinet, Nemzetközi Iroda (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. 1. emelet)
 • Időtartam: 6 hét (jelenlegi ELTE-s hallgatók), 2-12 hónap (nem-ELTE-s Erasmus+ ösztöndíjas nemzetközi hallgató)

Jelentkezés:

Küldd angol nyelvű önéletrajzodat a nemzetkozi@rk.elte.hu email-címre.

A tárgyba írd: a neved és „nemzetközi gyakornok”

Jelentkezési határidő:

folyamatos, de mielőbbi kezdéshez legkésőbb 2016. november 28. (hétfő)

EN