Régiók szerint

Régiók szerint

Régiók szerint

Régiók szerint EN

Az ELTE kiterjedt partnerhálózattal rendelkezik. Több mint 80 országból érkeznek nemzetközi hallgatók az ELTE-re és az ELTE-s kutatók Európán belül és kívül is nemzetközi kutatási együttműködésekben vesznek részt.

Az ELTE-nek Európában vannak a legintenzívebb oktatási-kutatási együttműködései. Az ELTE aktívan részt vesz az Erasmus+ programban és több egyetemi hálózatban is tevékeny.

Az ázsiai partnerintézményekkel az együttműködéseket nagyban segítik az Erasmus kreditmobilitási program és az intézményközi kétoldalú együttműködési megállapodások.

Az utóbbi időben új partnerségek alakultak Afrikából, Amerikából és Óceániából az Erasmus kreditmobilitási program és intézményközi kétoldalú együttműködési megállapodások keretében.

Az ENSZ rendszerezését használtuk az országok régiókra bontásához. Az adatok 2017. augusztusi állapotot mutatnak.