Együttműködő szervek tájékoztató oldala

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 146. §-a szerinti együttműködésre kijelölt közfeladatot ellátó szerv.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elektronikus elérhetősége: az Eötvös Loránd Tudományegyetem hivatali tárhelye

 • az intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • az intézmény rövid neve: ELTE
 • KRID: 538612340

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közhiteles nyilvántartást nem vezet.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem automatikus információátadási felületet nem működtet.

Az egyszerű információátadás rendje

A hivatali tárhely kezelője minden munkanapon munkaidőben köteles ellenőrizni, hogy érkezett-e küldemény a hivatali tárhelyre. A beérkezett küldemények illetékes – az érintett információt nyilvántartó, a szükséges döntést meghozni, nyilatkozatot megtenni jogosult – szervezeti egységhez továbbításáról legkésőbb 1 munkanapon belül, elektronikus úton intézkedik.

Az ügyben illetékes szervezeti egység

 • amennyiben az információtovábbítás teljesítésének jogszabályi feltételei fennállnak, a kért információt; 
 • egyéb esetben az információtovábbítás megtagadását és annak indokolását tartalmazó választ

legkésőbb 1 munkanapon belül megküldi a hivatali tárhely kezelőjének. 

Az ügyben illetékes szervezeti egység – az információval érintett személy hozzáférési joga biztosítása érdekében – az információtovábbításról nyilvántartást vezet oly módon, hogy abból az érintett elektronikus úton, legfeljebb 3 napon belül tájékoztatást tudjon szerezni arról, hogy mely adatait mely együttműködő szerv, milyen célból és időpontban vette át.

A hivatali tárhely kezelője a válasz beérkezéstől számított legkésőbb 1 munkanapon belül intézkedik a küldemény hivatali kapun keresztül történő továbbításáról.

Nyilvántartás

 • előre tervezett technikai tevékenységről, üzemszünetről: –
  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem automatikus információátadási felületet nem működtet.
 • üzemzavarról: –
  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem automatikus információátadási felületet nem működtet.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Információátadási Szabályzata itt érhető el