Egyetemi Innovációs Testület

A Testület elnöke

Dr. Darázs Lénárd,  egyetemi tanár, rektorhelyettes

A Testület tagjai

Dr. Scheuer Gyula,  kancellár
Magyar Dániel,  igazgató (Innovációs Központ), a testület titkára
Dr. Varga István,  tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes (ÁJK)
Dr. Perlusz Andrea,  tudományos és stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettes (BGGyK)
Dr. Bóna Judit,  tudományos és kutatásszervezési ügyekért felelős dékánhelyettes (BTK)
Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter,  oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes (GTK)
Dr. Sidor György,  tudományos és innovációs ügyekért felelős dékánhelyettes (IK)
Dr. Dúll Andrea,  általános ügyekért felelős dékánhelyettes (PPK)
Dr. Szabari Veronika,  általános és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes (TáTK)
Dr. Lénárd András,  stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettes (TÓK)
Dr. Vattay Gábor,  stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettes (TTK)

A Testület feladata

Az Egyetem az iparjogvédelmi alkotásokkal, szoftverrel, adatbázissal és know-how-val kapcsolatos jogai gyakorlásáról történő döntések meghozatalára Egyetemi Innovációs Testületet hozott létre. Az Egyetemi Innovációs Testület elnöke a rektor által kijelölt rektorhelyettes, tagjai a karok kijelölt dékánhelyettesei és a kancellár által delegált személy, valamint az Innovációs Központ vezetője. Az Egyetemi Innovációs Testület összetételéről, működéséről és további hatásköreire vonatkozó szabályokról az ELTE Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata és a rektori–kancellári együttes utasításként kiadandó ügyrendje rendelkezik.