Központi Etikai Bizottság

A Bizottság elnöke

Darázs Lénárd,  egyetemi tanár, általános rektorhelyettes

A Bizottság tagjai

Bendéné Horn Ildikó,  egyetemi tanár (PPK)
Kovács Krisztina,  egyetemi docens (TáTK)
Csomos Attila,  tudományos alelnök (EHÖK)
Székelyné Török Tünde,  osztályvezető könyvtáros, Egyetemi Könyvtár (Közalkalmazotti Tanács)

A Bizottság póttagjai

Kovács M. Gábor,  egyetemi tanár (TTK)
Demeter Katalin,  főiskolai tanár (TÓK)
Bencze Norbert,  elnök (EDÖK)


Etikai Kódex

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a CXXXVI/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozatával fogadta el az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etikai kódexét.
Az Etikai Kódex rendelkezik az első és másodfokon eljáró etikai testületekről (Etikai Kódex 18-25. pont).
Eszerint etikai vétség tárgyában első fokon az egyes karokon működő vagy a központi etikai bizottság jár el.

A kari etikai bizottság öttagú, elnökét, két oktató-kutató tagját, valamint két oktató-kutató póttagját a kari tanács választja meg, egy hallgató tagját és póttagját a kari hallgatói részönkormányzat és a kari doktorandusz képviselet együttesen, egy nem oktató-kutató tagját és póttagját a közalkalmazotti tanács delegálja.

A kari etikai bizottság jár el az Egyetem kizárólag valamely karához tartozó jogviszony, illetve hallgató esetében, amennyiben tanulmányai kizárólag egy karhoz kapcsolódnak, a több karon is tanulmányokat folytató hallgató esetében pedig akkor, ha a kifogásolt magatartás kizárólag a szakos tanulmányaival összefüggésben merült fel. Minden más esetben a központi etikai bizottság jár el.

A központi etikai bizottság öttagú, ennek elnökét és két közalkalmazott tagját, valamint két közalkalmazott póttagját a rektor kéri fel, egy hallgató tagját és póttagját az egyetemi hallgatói önkormányzat és az egyetemi doktorandusz önkormányzat együttesen, egy nem oktató-kutató tagját és póttagját a közalkalmazotti tanács delegálja.

Az Egyetemi Etikai Testület jár el másodfokon, azaz a kari, illetőleg a központi etikai bizottság határozata elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása során. Emellett az Egyetemi Etikai Tanács elvi állásfoglalást adhat ki etikai kérdésekben.

Az Egyetemi Etikai Testület öttagú, melynek elnökét és két oktató-kutató tagját, valamint két oktató-kutató póttagját a rektor javaslatára a Szenátus választja meg, egy hallgató tagját és póttagját az egyetemi hallgatói önkormányzat és az egyetemi doktorandusz önkormányzat együttesen, egy nem oktató-kutató tagját és póttagját a közalkalmazotti tanács delegálja.

A fent írt testületek tagjainak megbízatása időtartamára az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 89. § (4)-(5) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

Az etikai testületek eljárását az Etikai Kódex szabályozza (Etikai Kódex 26-34. pont).