ELTE Lakásügyi Bizottság

A Bizottság elnöke

Rikker Emília,  főigazgató (Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság)

A Bizottság tagjai

Gyárfás Judit,  hivatalvezető-helyettes (Gazdasági Főigazgatóság)
Pálfia Zsolt,  FDSZ SZB elnök
Gyarmatiné Pénzes Krisztina,  humánpolitikai referens (BTK)
Zavaczki Csilla,  ügyviteli munkatárs (TTK)
Dávidné Horváth Zsuzsanna,  tanszéki előadó (ÁJK)
Farkas Zsombor,  egyetemi tanársegéd (TáTK)
Nagy Sára,  műszaki tanár (IK)
Bergmann Krisztina,  könyvtár igazgató (BGGyK)
Stiglincz Vilmosné,  gazdasági ügyintéző (TÓK)
Iskum Flóra,  tanszéki ügyintéző (PPK)
Babos János,  központvezető (Kollégiumi Szolgáltató Központ)                                                                                                         
Murbán Renáta,  iskolatitkár (Gyakorló intézmények közös képviselete)

A Bizottság tevékenysége

Az ELTE Lakásügyi Bizottsága a 2008. január 1-jén hatályba lépő Kollektív Szerződés 16.§-ban foglaltak, valamint a Lakásügyi Bizottság Ügyrendje alapján végzi munkáját.
A Lakásalap célja, hogy kamatmentesen nyújtott, visszafizetendő pénzbeli támogatással (kölcsönnel) segítse elő a közalkalmazottak lakásfeltételeinek javítását (ezért a kölcsön lakásvásárlás, valamint korszerűsítés céljára adható).
Az egyetem közalkalmazottai által benyújtott lakáscélú kölcsön kérelmeket az ELTE Lakásügyi Bizottsága bírálja el. A Lakásügyi Bizottság a rektor döntés-előkészítő, javaslattevő és véleményező szerveként működik.

Kamatmentes kölcsön adható:

  • lakásvásárlás, építés támogatására maximum 3.000.000,- Ft, legfeljebb 10 éves törlesztési idővel,
  • lakáskorszerűsítésre maximum 1.500.000,- Ft, legfeljebb 5 éves törlesztési idővel.

Amennyiben a kérelmező és házastársa, illetve élettársa egyaránt az egyetem alkalmazásában áll, a kölcsön összege:

  • maximum 3.400.000,- Ft legfeljebb 10 éves törlesztési idővel, illetve maximum 1.700.000,- Ft legfeljebb 5 éves törlesztési idővel adható.

A kamatmentes munkáltatói kölcsön fedezetét az egyetem által létrehozott Lakásalap biztosítja. A Lakásalap bevételi forrásai az előző években nyújtott támogatások törlesztései, valamint az egyetemi bevételekből származó rezsi levonásnak a Gazdálkodási Szabályzatban, illetve az éves költségvetésben a Szenátus által meghatározott százaléka.
A Bizottság az eddigi bevált gyakorlatnak megfelelően a beérkezett igényeket három alkalommal (februárban, júniusban és októberben) bírálja el.
Az ülések időpontjáról, az igények benyújtásához szükséges tudnivalókról minden szervezeti egységvezetője értesítést kap.
A Kollektív Szerződés 16. §-ban előírt feltételeknek megfelelő kérelmek elbírálásánál így mind a támogatás összege, mind a törlesztési idő megállapításánál a Bizottság körültekintően jár el, megvizsgálja a kérelmező szociális helyzetét (jövedelem, eltartottak száma stb.), továbbá figyelembe veszi az egyetemen eltöltött jogviszony idejét is.

Ügyintézés

Mészáros Marianna lakásügyi előadó
(06-1) 411-6500/2827, vagy +36-30-123-0939
meszaros.marianna@kancellaria.elte.hu

Dokumentumok

A Bizottság Ügyrendje PDF