125 éves az Őslénytani Tanszék

MEGHÍVÓ
Ünnepi tudományos ülésre

2007. szeptember 5., szerda 9.00 óra

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Déli épület, fsz. 0.822 (Mogyoródi József) terem

Az ELTE Őslénytani Tanszéke és az MTA X. Osztály PaleontológiaiTudományos Bizottsága közös rendezésében

* * *

125 éves a Budapesti TudományegyetemŐslénytani Tanszéke

A Budapesti Tudományegyetemen az Őslénytani Tanszéket a természettudományok fejlődését világosan látó tudománypolitikusok kezdeményezésére alapították 1882-ben. Első professzorának az akkor 63 éves Hantken Miksát, a nemzetközileg elismert paleontológust kérték fel, aki a Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatói székét cserélte az egyetemi katedrára. Rövid, de igen eredményes tanszékvezetői munkásságának 1894-ben bekövetkezett halála vetett véget. Ezt követően a Tanszék vezetését a földtan professzora, Koch Antal látta el, majd Hantken tanítványa, Lőrenthey Imre kapott tanszékvezetői kinevezést 1914-ben. Az ő 1917. évi váratlan halála után újra a földtan professzora, Papp Károly igazgatta a Tanszéket egészen 1945-ig. Ekkor rövid ideig Vadász Elemér gyakorolta a vezetői felügyeletet, majd 1947-ben Telegdi Roth Károly kapott tanszékvezetői megbízást. 1955-ben bekövetkezett halálától 1973-ig Bogsch László professzor, majd Géczy Barnabás egyetemi tanár, az ő nyugdíjba vonulását követően pedig Monostori Miklós vezette a Tanszéket, egészen 2005-ig, vezetői megbízatása lejártáig.

Az Őslénytani Tanszék alapításától kezdve komoly részt vállalt a természettudományos kutatók és a természetrajz-, majd a szakosodott kémia-, biológia- és földrajzszakos tanárok képzésében. Évtizedeken át az egyetlen hely volt Magyarországon, ahol paleontológiai témából bölcsészdoktori értekezést lehetett készíteni és megvédeni. A II. világháború után a méginkább szakosodott egyetemi tanárképzésben betöltött fontos szerepe mellett teljes értékűen kielégítette a geológusképzéshez szükséges őslénytani szakoktatás új igényeit. A Tanszék élen járt a kétlépcsős egyetemi képzés kialakításában és a szervezett doktori képzés megindításában. Külső előadókként a Tanszék mindig magához vonzotta azokat a kiváló paleontológusokat is, akik más magyarországi kutatóhelyeken fejtettek ki tudományos tevékenységet. A Tanszéken íródott az első egyetemi Ősállattan tankönyv (Telegdi Roth K., 1954), az első Általános őslénytan tankönyv (Bogsch L., 1968), majd Géczy Barnabás tollából – számos jegyzet megjelentetése után – az Ősnövénytan (1972), az Őslénytan (1984) tankönyv, ezt követően pedig a Vertebrata és az Invertebrata Palaeontologia kézikönyvek (1993).

Az Őslénytani Tanszék mindvégig a hazai paleontológiai kutatások fellegvára volt. Kicsiny kutatóhely, hiszen oktatói-kutatói létszáma soha nem volt hatnál nagyobb. Hantken sok minden mellett kiváló, úttörő mikropaleontológus, Lőrenthey a Pannon-medence fiatal harmadidőszaki puhatestűinek és tercier decapoda rákjainak Európa-szerte elismert kutatója volt. A két világháború között Kutassy Endre, a triász csigák kiemelkedő kutatója, majd Telegdi Roth és Bogsch László a harmadidőszaki molluszkák tekintélyes szakembereként működtek. Géczy Barnabás a mediterrán jura ammoniteszeinek (később más jura fosszíliáknak) egyik nemzetközileg is legelismertebb kutatócentrumát hozta létre a Tanszéken. Monostori Miklós a hazai mezozoós és kainozoós mikropaleontológiai kutatásoknak nevelt számos kiváló szakembert. A hagyományos kutatási területek művelése mellett folyamatos volt a megújulás: a legutóbbi években meghonosodott a Tanszéken a gerinces paleontológia, legújabb irányzatként pedig a régészettel kapcsolatot teremtő dendrokronológia.

A Tanszék az elmúlt 125 év során sokat tett az Egyetemért, a fiatal szakemberek képzéséért, a magyar tudományosság jóhírének öregbítéséért. Nincs ok rá, hogy ne bízzunk benne: így lesz ez a jövőben is.

Budapest, 2007. augusztus

Galácz András
tanszékvezető egyetemi tanár

ProgramAz Őslénytani Tanszék munkatársai a tudományos előadóülés előtti napon, szeptember 4-én, kedden megkoszorúzzák a Tanszék alapító professzora, Hantken Miksa és nagynevű tanára, Lőrenthey Imre Kerepesi temetőben lévő sírját. A koszorúzásra minden kedves kollégánkat meghívjuk. Találkozunk szeptember 4-én, du. 5 órakor a temető Fiumei úti bejáratánál.

2007.08.26.