15 ELTE-s kutatócsoport támogatásáról döntött az Akadémia

54 akadémiai kutatócsoport támogatására tett javaslatot az MTA elnökének az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa. A 2012 és 2016 között támogatandó kutatócsoportok létrehozására beérkezett 164 pályázatot anonim bírálók értékelték és egy 22 szakemberből álló zsűri rangsorolta. Összesen 76 jelenleg is működő kutatócsoport folytatására, 3 jelenleg társult tagként működő kutatócsoport további működésére és 85 új kutatócsoport alapítására nyújtottak be pályázatot. A pályázatok több mint kétharmadát mindkét anonim bíráló támogatandónak ítélte, ám idén a korábbiaknál jóval szűkebb keretösszeg állt rendelkezésre a felsőoktatási intézményekben és közgyűjteményekben működtethető akadémiai kutatócsoportokra. Az 54 támogatásra javasolt kutatócsoport közül 42 jelenleg is működik. 15 ELTE-s kutatócsoport támogatását javasolta az AKT, ebből 11 TTK-s és 4 BTK-s, az összes támogatottnak így több mint egy negyede az ELTE-n működik majd. Pálinkás József MTA-elnök az alábbi ELTE-s kutatócsoportok következő 5 évre szóló finanszírozásáról döntött:

Kutatócsoport vezető

Pályázat címe

Borhy László

MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport

Dobos István (DE)

Hálózati Kritikai Szövegkiadás

Fehér M. István

Hermeneutika

Szovák Kornél (PPKE)

Ókortudományi Kutatócsoport

Frank András

MTA-ELTE Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport

Haas János

A Pannon-régió földtani felépítésének, szerkezetfejlődésének, földtani erőforrásainak és veszélyforrásainak kutatása komplex geológiai, geofizikai és távérzékelési megközelítéssel

Hudecz Ferenc

Biológiailag aktív peptidek és peptid-biokonjugátumok: szintézis, szerkezet-funkció öszefüggések

Málnási-Csizmadia András

Fehérjék flexibilitásának és enzimatikus tulajdonságainak összefüggései az enzim- és ligandumtervezésben

Miklósi Ádám

Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport

Pálfy József

MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport

Perczel András

Bioaktív peptidek és fehérjék kölcsönhatásának vizsgálata: dinamika és térszerkezet

Podani János

Ökológiai Kutatócsoport: Életközösségek és populációk diverzitása, működése és struktúrái

Szathmáry Eörs István

MTA Elméleti Biológiai és Ökológiai Kutatócsoporti pályázat meghosszabbítása

Tél Tamás

MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport

Vicsek Tamás

Komplex rendszerek hierarchikus struktúrái

Az összes díjazottról az MTA honlapján

2011.07.22.