16 ELTE-s oktatót díjaztak pedagógusnapon

2013. május 30-án Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át a pedagógusnapi kitüntetéseket. Az ünnepségen tizenhat ELTE-s oktató és tanár kiemelkedő munkáját díjazták. Beszédet mondott Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár és Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár is. Az Egyetem öt karán oktatók mellett a gyakorlóiskolák pedagógusait is elismerték.

Eötvös József-díjban részesült Némethné Kollár Katalin (központvezető egyetemi docens, PPK Iskolai Pszichológiai Intézeti Szakcsoport) kiemelkedő oktató-nevelő munkája és pedagógusi életpályája elismeréseként.

Kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkája elismeréseként Szent-Györgyi Albert-díjban részesült

 • Bányai Éva (professor emerita, PPK, Affektív Pszichológiai Tanszék)
 • Bollobás Enikő (tanszékvezető egyetemi tanár, BTK, Amerikanisztika Tanszék)
 • Székelyi Mária (professor emerita, TÁTK, Kisebbségszociológia Tanszék)
 • Láng Győző (egyetemi tanár, TTK, Fizikai Kémiai Tanszék)

Kiemelkedő hatású oktató, nevelő és gyógypedagógiai munkája, a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjban részesült:

 • Fodor Erika (vezetőtanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola)
 • Hajnal István (tudományos kutató, BTK, Sémi Filológiai és Arab Tanszék)
 • Kontra Miklósné Hegybíró Edit (tanszékvezető egyetemi docens, BTK, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)
 • Kovács Judit (habilitált egyetemi docens, TÓK, Idegen Nyelvi Tanszék)
 • Magyarfalvi Gábor (egyetemi adjunktus, TTK, Szervetlen Kémiai Tanszék)
 • Péterffy Pálné (egyetemi docens BTK, Román Filológia Tanszék)
 • Szabó Endréné Dr. Rácz Ilona (egyetemi docens, TTK, Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék)
 • Pákozdi Erika (főiskolai docens, TÓK, Természettudományi Tanszék)
 • Dr. Scholz Lászlóné Halácsy Katalin (egyetemi docens, BTK, Anglisztika Tanszék)

A gyermekek harmonikus személyiségformálása terén végzett kiemelkedő oktató, nevelő és gyógypedagógiai munkája elismeréseként Németh László-díjban részesült Süle Ilona, az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola igazgatóhelyettese. Kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért, az óvodapedagógus képzés terén végzett kiemelkedő oktatói munkája elismeréseként Brunszvik Teréz-díjjal ismerték el Gergely Ildikó (mestertanár, TÓK Testnevelési Tanszék) munkáját.

Forrás: EMMI

2013.06.04.