1989 és a rendszerváltás

2019.05.08.
1989 és a rendszerváltás
Interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferenciát szerveznek november 28. és 30. között Szegeden, amely a társadalmi cselekvés lehetőségeit vizsgálja az 1989-es rendszerváltás kontextusában.

A konferencia a jelenkor-történeti, a politológiai kutatás és a társadalomtudományok legjobb hazai műhelyeit és különösen fiatal kutatóit kívánja bevonni a közös gondolkodásba, 1989 előzményeit, hatásait és emlékezetét tág időkeretben elhelyezve több tudományág nézőpontjából is értelmezve. A szimpózium a társadalmi cselekvés lehetőségeire helyezi a hangsúlyt, a rendszerváltás történetét hosszú időtávban (az 1960-as évektől kezdve), alulnézetből és a mindennapok felől vizsgálja.

Közismert vélekedés, hogy a rendszerváltozás idején a „Nyugattal“ szemben túlzott várakozással lépett fel a magyar (és kelet-európai) társadalom, illúziókat kergetett. De valóban olyan egyöntetűek voltak ezek az elvárások, ahogy az utókor szemüvegén át látszik? Az 1989 és a rendszerváltás című konferencia keretében ez a panel azt firtatja, milyen disszonánsnak minősülő hangok jelentek meg a „fridzsiderszocializmus“ idején és közvetlenül a rendszerváltozás után a kulturális életben. A képzőművészetek, a színház, a film, a popkultúra és az irodalom területéről olyan alkotások elemzését várjuk, melyek nem a „felzárkózás“ logikája mentén jelenítették meg a „Nyugatot“ vagy „Európát,“ hanem a folyamat ellentmondásaira irányították a figyelmet. Ugyanakkor a nyolcvanas évekre és a rendszerváltozás idejére irányuló újkeletű nosztalgia az utópikus „Európa“-képet és az ezzel járó bináris kulturális képzeletet táplálja, mely épp a mai magyar illúzióvesztett és csalódott társadalom kialakulásához járult hozzá. Ezért a panel olyan előadásterveket is szívesen lát, amelyek a kortárs művészetekben a 1989 iránti nosztalgia megjelenésmódjait elemzik.

A szervezők kifejezetten várják nem csupán történészek és politológusok, hanem más tudományágak művelőinek (pl. szociológia, irodalomtörténet, néprajz, művészettörténet, zenetörténet) szekció- és előadásterveit, valamint kutató-levéltárosok, doktoranduszok és végzős egyetemi hallgatók jelentkezését. A konferenciára szekció- és előadástervekkel lehet jelentkezni.

A szekciótervek beküldési határideje: 2019. június 16.
Űrlap
Az előadások terveinek beküldési határideje: 2019. június 30.
Űrlap

Jelentkezés
További információ