3. Ed-Xchange Network Meeting a Bárczin

2014. február 12-én az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán zajlott le a 3. Ed-Xchange Network találkozó. A Kar a 2012/2013-as tanévben csatlakozott az Education Exchange hálózathoz, amelynek hat város egyeteme a tagja: Birmingham (University of Birmingham, Department of Education and Social Justice); Dortmund (Technische Universität Dortmund, Faculty of Rehabilitation Sciences); Groningen (University of Gröningen, Faculty of Behavioral and Social Sciences); Oslo (Faculty of Educational Sciences, University of Oslo); Trondheim (Norwegian University of Science and Technology) és Budapest (ELTE BGGYK). A hálózat fő koordinátora a Gröningeni Egyetem.

Az Erasmus program alapú hálózatban a tagok szoros együttműködéssel biztosítják egymás hallgatóinak a mobilitás feltételeit. A hálózat ennek érdekében személyes találkozókat is szervez, amelynek idén legújabb tagként a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar adott otthont, bemutatva a vendégeknek a Kar oktatási és kutatási tevékenységét. A résztvevők emellett megosztották egymással a külföldi hallgatók fogadásával kapcsolatos tapasztalataikat. A hálózat nagy hangsúlyt fektet a minőségi kapcsolattartásra és a kölcsönösségre, ami megfelel az Erasmus University Charter, és az Erasmus Plus program elvárásainak. A találkozó fontos eredménye, hogy a résztvevők további kutatási és képzési együttműködések mellett köteleződtek el, illetve közös hallgatói tájékoztató kiadványt terveznek kiadni.
 
ELTE BGGyK

2014.02.20.