800 éves az Aranybulla

2022.11.07.
800 éves az Aranybulla
Az Országház Felsőházi Termében megrendezett tudományos ülésen Horváth Attila jogtörténeti, Takács Imre művészettörténeti, Thoroczkay Gábor történeti kérdésekről adott elő.

II. András király 1222 tavaszán adta ki a korabeli magyar állam jogrendjét meghatározó Aranybullát. Államiságunk 800 éves emléke az első magyar társadalmi szerződés, amely már nemcsak az alattvalókat, de az uralkodót is kötelezi. Jelentősége nem annyira saját korában, mint inkább utóéletében nőtt meg: attól kezdve, hogy Nagy Lajos király belefoglalta saját 1341-ben kiadott törvényébe, a dokumentum meghatározóvá vált a magyar jogtörténetben.

A jubileum alkalmából 2022. október 28-án a Magyar Országgyűlés a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve Aranybulla 800 címmel tudományos konferenciát rendezett, ahol Zsoldos Attila akadémikus, az ELTE BTK címzetes egyetemi tanára mondott nyitó beszédet.

Az eseményen neves előadók ismertették az Aranybulla-kutatás legújabb eredményeit, az oklevél korabeli történeti jelentőségét, a magyar jogalkotásban betöltött úttörő szerepét, és kitértek az utóéletére, historiográfiájára, modern kori emlékezettörténetére is. A királyi oklevél a magyar történelem egyik legismertebb, ám talán gyakran félreértett dokumentuma. A konferencia arra vállalkozott, hogy a legfrissebb kutatások alapján adjon számot a fontos irat történetéről és utóéletéről, aminek azért van jelentősége, mert e történelmi jelentőségű társadalmi szerződésnek más volt a jelentése a maga történeti korában és más jelentések rakódtak rá a későbbiekben. 

A rendezvényen az Eötvös Loránd Tudományegyetem három oktatója is előadott. Horváth Attila, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék egyetemi tanára az Aranybulla törvénykezésre gyakorolt hatását ismertette a 19. század közjogi irodalmában, Takács Imre, a Művészettörténeti Intézet egyetemi tanára II. András korának művészetéről beszélt, Thoroczkay Gábor, a Középkori Történeti Tanszék egyetemi docense pedig az Aranybulla 19–20. századi vizsgálatának történetét ismertette.

Fotó: MTI / Kovács Attila