A Belügyi Tudományos Tanács felhívása

2020.05.05.
A Belügyi Tudományos Tanács felhívása
Kutatók, fejlesztők és oktatók pályamunkáit várják a belügyi ágazatban használható online és offline tanítási-tanulási módszerekről 2020. október 1-ig.

A technológiák integrációja miatt a digitális írástudás és információs műveltség kiemelten fontos területté vált és beépült az oktatási programokba, a köznevelési és szakképzési tantervekbe is. A tanítási-tanulási folyamatot átstrukturálódó szerepek, változó források, tartalom és módszerek jellemzik. A generációs különbségek és a digitális szakadék megjelenésének szignifikáns területe az oktatási-képzési rendszer, ez a helyzet újszerű megoldásokat és módszertant igényel. 

A Belügyi Tudományos Tanácsnak a témakörben jelenleg is folyó kutatása fő célként a rendészeti képzésben részt vevők számára új elektronikus tanulási környezet kialakítását, az oktatók számára pedig, adekvát oktatásmódszertan kidolgozását tűzte ki. A 2018-ban indított kutatás kiterjesztését és felgyorsítását most a koronavírus-járványban bevezetett digitális munkarend érvénybe lépése különösen aktuálissá teszi. 

A fentiekre figyelemmel a tanács pályázatot hirdet „Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban” címmel, hogy írásra serkentse mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek a meghirdetett témakörökben. A pályázat célja, hogy megismerje az állomány tagjai valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek szakmai ismereteit és értékes gyakorlati tapasztalatait, véleményét és javaslatait. A javaslatokat elsősorban rendészeti, vízügyi, közfoglalkoztatási, önkormányzati, társadalmi felzárkózási szakterületek, köznevelés, felsőoktatás és továbbképzés képzési szintjeire vonatkozóan várják. 

A pályázaton kutatók, fejlesztők, oktatók vehetnek részt. Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, egy vagy több magyar nyelvű, eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmánnyal lehet.

A kiírásra két kategóriában lehet jelentkezni. Az „Online és offline tanítási-tanulási módszerek a gyakorlatban, azok hatékonysága, eredményessége” című, illetve az „Az online és offline tanítási-tanulási módszerek informatikai/technológiai háttere” címet viselő kategóriákra vonatkozó témajavaslatok megtalálhatók a részletes pályázati kiírásban

A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén, legkésőbb 2020. október 1-én 24:00 óráig.

A pályázatokat 2020. november 15-ig bírálják el. A tartalmi és formai követelmények, az elbírálás szempontjai és menete részletesen olvashatók a pályázati kiírásban. A beérkező tanulmányok közül a bíráló bizottság témánként az első három helyezettet pénzjutalomban részesíti, valamint különdíjat adományozhat. A díjak átadására a Belügyi Tudományos Tanácsnak az MTÜ 2020 belügyi fejezet ünnepi zárásaként megrendezett ülésén kerül sor.

További információ e-mailben kérhető Sabjanics Istvántól, a Belügyi Tudományos Tanács titkárától kérhető e-mailben.