A biológia oktatása felsőfokon

2018.12.13.
A biológia oktatása felsőfokon
Hagyományteremtő szándékkal hívta meg az ELTE TTK Biológiai Intézetének igazgatója, Miklósi Ádám és az oktatók munkaközössége a középiskolai biológiatanárokat, hogy közösen vitassák meg a biológiaoktatás kihívásait és megújításának lehetőségeit.

A biológia oktatása felsőfokon! címmel 2018. november 30-án rendeztek nyílt napot a Biológiai Intézetben középiskolai biológiatanárok számára. Bár az utóbbi években nem csökkent az ELTE-re jelentkező biológia szakos hallgatók száma, a középiskolából bekerülő diákok jelentős része számos nehézséggel szembesül tanulmányai megkezdésekor.

Az összejövetel célja az volt, hogy a középiskolai tanárok jobban megismerjék az egyetem elvárásait, 

és így jobban fel tudják készíteni tanítványaikat az alapszakos képzésre.

Az ezentúl évente megrendezendő találkozóktól azt várják a szervezők, hogy a biológiatanárok színvonalas munkájának eredményeképpen a diákok majd modern biológiai szemléletet sajátítanak el, megismerik e tudomány legfrissebb és legizgalmasabb felfedezéseit, megtanulják, miképp alkalmazzák ismereteiket a mindennapokban, és megtudják, milyen területeken helyezkedhetnek el biológusként.

A találkozón a Diákszempont Általános Iskola képviseletében Dechertné Gelencsér Anna alapító intézményvezető az általuk használt internet alapú alkalmazásokat (mindomo, kahoot, quizlet) mutatta be, majd Molnár Katalin, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium igazgatója beszélt a hagyományokkal való szakítás jelentőségéről a biológia oktatásában. Külön felhívta a figyelmet a hatékony, önszabályozó tanulási képesség fejlesztésére, az érdeklődés felkeltésére, a motiváció fenntartására. Vancsó Ödön, az ELTE Tanárképző Központ főigazgató helyettese remek példákat mutatott be arról, miképp lehet a matematika- és a biológiaoktatást összekapcsolni. Kriska György, az ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport munkatársa a mikroszkópos és térhatású (3D) fotózás, filmezés és szemléltetés módszereit mutatta be, és a mobiltelefonnal támogatott terepmunka lehetőségeit ismertette.

Az Intézetbe látogató tanároknak lehetőségük volt az általuk választott két tanszék munkájába, eredményeibe is bepillantani, számos hasznos, a munkájukba könnyen beépíthető kísérleteknek is a részesei lehettek, majd a Biológiai Intézet oktatóival közös fórumon a tanárképzés javításáról, új ötletek megvalósíthatóságáról vitatkoztak, különös tekintettel arra, miképp ismerhetnék meg a leendő tanárok minél korábban, akár már a középiskolában, e hivatás legfontosabb próbatételeit.