A biotechnológia élvonalában

2020.01.08.
A biotechnológia élvonalában
Az ELTE FIEK biotechnológiára épülő konzorcium a csatlakozott kutatócsoportok szaktudásának és a csatlakozó ipari partnerek növekvő számának köszönhetően 2019-ben is eredményes évet zárhatott. 2020-ban a legfőbb cél az ipari kapcsolatrendszerek frissítése és az új megrendelések kiépítése.

Kacskovics Imre egyetemi tanár, az ELTE Biotechnológia FIEK igazgatója december 18-án a kutatócsoportok vezetői és az ipari partnercégek igazgatói számára összehívott találkozón számolt be a csoport 2019. évi munkájáról és a közösen elért eredményekről. A FIEK 2016-ban az ipari együttműködési pályázaton való kimagasló szerepléssel nyert támogatást a személyre szabott technológiák fejlesztésének területén. A találkozón a kutatócsoportok vezetői és a partnercégek igazgatói egyetértettek abban, hogy 2020-ban az egyik legfontosabb cél továbbra is a konzorciális EU-s és hazai pályázatokon való sikeres szereplés, az ipari kapcsolatrendszerek frissítése és az új megrendelések kiépítése.

A BIOTech FIEK az elmúlt években azokra a kutatócsoportokra épült, amelyek a közelmúltban jelentős és a biotechnológiához kapcsolódó állami és Európai Uniós támogatásban részesültek és ennek megfelelően nyitottak az ipari együttműködésre. Az elmúlt 3 évben sikerült olyan K+F+I bázist létrehozniuk, amely

nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő biotechnológiai tudást és szolgáltatást képvisel.

Mára az ELTE TTK-n működő FIEK lett az egyik legeredményesebb felsőoktatási és ipari együttműködési program az országban. Ötszörös túljelentkezés volt például a FIEK által kezdeményezett, 2018 őszén induló gyógyszer-biotechnológus mesterképzésre, ami azt mutatja, hogy a fiatalok nagy számban érdeklődnek az biotechnológia iránt.

Kacskovics Imre elmondta, hogy a közös munka eredményeként mára legalább 4–5 olyan kutatócsoport dolgozik a konzorciumban, amelyek gyümölcsöző ipari együttműködéssel rendelkeznek a FIEK-nek köszönhetően.

A konzorcium egyik fő célkitűzése fenntartható hazai és nemzetközi molekuláris biomarker laboratórium létrehozása, amely különböző személyre szabott biotechnológiai szolgáltatáskat kínál. A tervezett akkreditált molekuláris biomarker laboratórium kialakítása a FIEK épületben az ELTE TTK sokfunkciós, biotechnológiai célú épületszárnyának építése miatt csúszik, a területrendezés és a beruházás összetettsége miatt a kiviteli munkák 2019-ben még nem kezdődhettek meg.

A laboratóriumi kutatásokat a hazai és nemzetközi szinten is legmagasabban képzett szakértő orvos, biológus (molekuláris markerkutatások) és fizikus (big data elemzések, gépi tanuláson alapuló diagnosztika) kutatók végzik. A FIEK konzorcium a megalakulása óta ehhez a diagnosztikai laboratóriumhoz szorosan illeszkedő fejlesztéseken dolgozik csatlakozott kutatócsoportjaival. Az itt végzett kutatásfejlesztések együttesen járulnak hozzá a hazai molekuláris biomarker kutatás és szolgáltatás alapjainak lerakásához a rendelkezésre álló kritikus tudással és eszközparkkal.

A BIOTech FIEK konzorciumhoz való csatlakozás a kutatók számára is előnyös, mivel tovább serkenti az együttműködések lehetőségét és potenciálját. 2020-ban a konzorcium

célja, hogy tovább bővüljön ipari kapcsolatrendszere és jelentősen emelkedjen az ipari/külső megrendelések száma.

Ez illeszkedik az ELTE hosszú távú fejlesztési koncepciójához és az ELTE Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott irányelvekhez is.

A FIEK konzorciumban 2019 őszén zajlott le átfogó szakmai és pénzügyi NKFIH ellenőrzés. A szabályszerű működés és a konzorcium menedzsmentjének alapos előkészületeinek köszönhetően az NKFIH a FIEK konzorcium szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolást is rendben találta.

A FIEK által megvalósult, modern, célzott terápiák molekuláris diagnosztikán, vagyis molekuláris biomarkerek elemzésén alapulnak. Molekuláris biomarkereket alkalmazunk egyes betegségek esetén a legmegfelelőbb terápia meghatározására vagy a kezelés hatékonyságának és biztonságosságának monitorozására is.