A bölcsődei játék szabályai

2018.12.07.
A bölcsődei játék szabályai
Gyöngy Kinga tanársegéd, az ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék oktatójának az egész országra kiterjedő kérdőíves vizsgálata olyan gyakorlatra mutat rá, melyről eddig nem szólt a bölcsődei módszertan. A kutatás eredményei a kisgyermekkori neveléssel foglalkozó Taylor & Francis Online szaklapban jelentek meg.

A felmérés során gyakorló kisgyermeknevelők írták le a játéksegítés és a gyermeki viselkedés szabályozásának legfontosabb szempontjait. Az adatfelvételt szokatlanul nagy, 920 fős mintán végezték, a résztvevők írásos válaszait pedig egy speciális adatelemző szoftver, a MAXQDA12 segítségével értékelték. A bölcsődei módszertan hagyományosan a szabad játék jelentőségét hangsúlyozza, az azonban ritkán kerül szóba, hogy a gyermekeknek eközben milyen szabályokat kell betartaniuk. Jelen kutatás rávilágított, hogy a bölcsődei csoportokban a szabad játék ideje alatt is érvényben vannak a társas együttélés, a biztonság és a helyhasználat szabályai. Az eredmények megvitatásakor azonban kiderült, hogy a szakemberek között nincs teljes egyetértés, vagyis a helyhasználathoz kapcsolódó szabályok (játékszerek használatának helyhez kötése, a beltéri nagymozgás részleges vagy teljes tiltása, a játékszerek elpakolására való felszólítás) megítélése csoportonként változó. Egyesek pozitívnak találják ezeket és a csoportos nevelés előfeltételeit látják bennük, mások a gyermekek szabad és kreatív játékának gátjaként tekintenek rájuk. Az ELTE TÓK szerint a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatók képzésében és szakmai előmenetelében kiemelten fontos a különféle álláspontok ütköztetése és mérlegelése.

A különleges, kevert módszertani megközelítést alkalmazó felmérésben a nagy mintának köszönhetően külön tudták vizsgálni a pályakezdők véleményét is: számukra a helyhasználati szabályok nagyobb jelentőséggel bírtak. Ennek egyik lehetséges oka, hogy pályájuk elején a gyermekekhez hasonlóan még ők is tanulják a helyhasználati szabályokat. A másik opció, hogy ezek a szabályok segítséget jelentenek számukra a csoport kézbentartásában, emiatt inkább hagyatkoznak rájuk, mint a tapasztalt kollegáik. Harmadrészt az is felmerült, hogy a helyhasználati szabályok betartása komoly kihívás elé állítja a kezdő nevelőket.

A kutatás eredményeiről szóló angol nyelvű beszámoló a Taylor & Francis Online oldalain olvasható.