A budapesti csomópont regionális koordinátori szerephez juthat

Az EIT ICT Labs KIC Budapest csomópont egyik célja, hogy az ICT (information and communication technologies) területén keletkező legújabb kutatás-fejlesztési eredmények Magyarországon, illetve Közép- és Kelet-Európában sikeresen átkerüljenek az innovációs folyamatba – mondja Horváth Zoltán, az EIT ICT Labs Budapest Társult Tag vezetője, az ELTE Informatikai Karának dékánja, akivel a szervezet céljairól, működéséről beszélgettünk.

Az EU 2008-ban hozta létre az EIT-t (European Institute of Innovation & Technology – Európai Innovációs és Technológiai Intézet), melynek célja az európai innováció ösztönzése, ezen belül alakult meg az ICT (Information and communication technologies – infokommunikációs technológiák) társulás. Mivel foglalkoznak pontosan?
Az EIT ICT Labs feladata az, hogy Európát a világ vezető innovációs szereplői közé emelje az információs és kommunikációs technológiák terén a tudásháromszög, az oktatás, kutatás és üzleti szféra szoros integrációjával.
Az EIT ICT Labs KIC Budapest csomópont célja, hogy tevékenységével elősegítse, hogy az ICT területén keletkező legújabb kutatás-fejlesztési eredmények Magyarországon, illetve Közép- és Kelet-Európában sikeresen átkerüljenek az innovációs folyamatba. A magyar csomópont jelentőségét kiemeli, hogy a három nyertes KIC (Knowledge and Innovation Community) konzorcium 17 nyugat-európai nemzeti csomópontja mellett csak kettő működik Közép- és Kelet-Európában, így működésünk eredményessége a teljes térség európai integrációja szempontjából is különös fontossággal bír, a budapesti csomópont az informatika területén regionális koordinátori szerephez juthat.
Az EIT-s projekt egyik legfontosabb eleme oktatási célú: az ELTE és a BME három angol nyelvű, európai elitegyetemekkel közös mesterképzését és egy innovációs ismereteket is nyújtó, új típusú doktori képzését indíthatja el idén. Az EIT program másik fontos eleme az ELTE és a BME nemzetközi megjelenését erősíti. A harmadik pedig az a lehetőség, hogy az EIT segíti azt is, hogy EU-s ICT pályázatokban a legerősebb nyugati egyetemekkel és vállalatokkal közös konzorciumok tagjaként jelenjünk meg.

Milyen feladatokat látnak el az EIT ICT Labs Budapest Társult Tag partnerei?
Az európai felsőoktatás fejlesztésének egyik legfontosabb iránya a kutatás-fejlesztés beágyazása a mester- és doktori képzésbe. E folyamat sikeréhez az informatika területén elengedhetetlen a csúcstechnológiai fejlesztésekben érdekelt vállalatokkal való együttműködés. Az ELTE és a BME ipari partnerei között olyan a kutatás-fejlesztésben élenjáró cégeket találunk, melyek maguk is keresik az új megoldásokat az infokommunikációs technológiák, a szoftvertechnológia területén. A Cisco például azt is vállalta, hogy az EIT ICT Labs magyar csomópontját olyan hálózati és videokonferencia eszközökkel támogatja, amelyek segítségével kiváló minőségű kommunikációs csatornákon tarthatjuk a napi kapcsolatot partnereinkkel.

Milyen kutatások, tevékenységek folynak? Jelenleg hány hallgatót érint a program?
Jelenleg három K+F+I projektünk fut, 2013-ra már tíznél többet fogadott be az EIT ICT Labs. Ezek mindegyike az EIT ICT Labs tagjaival, vezető nyugat-európai egyetemekkel és vállalatokkal közös program. A témák között szerepel többek között a szoftverintenzív komplex informatikai rendszerek vizsgálata, kommunikációs hálózatok elemzése, orvosi és egészségügyi informatikai alkalmazások, a jövő digitális közösségi terei, humán-számítógép együttműködés, kritikus rendszerek biztonsága. Az említett kutatás-fejlesztési témákban csak a Szoftvertechnológiai Labor keretében mintegy 50 hallgató vesz részt. Ebben az évben 10 hallgatónk kezdte meg tanulmányait a mesterképzési programokban, további 10 doktori hallgató csatlakozhat az EIT doktori képzési programjához. Ezek a képzések az informatikai területén jól alkalmazható innovációs és vállalkozási ismeretekkel egészítik ki a hagyományos mester- és doktori képzést, a hallgatók ipari környezetben felmerült K+F problémakörhöz csatlakozó diplomatémát kapnak.

2010 óta dolgoznak a programban. Mely eredményeiket emelné ki?
A magyar nemzeti csomópont a program minden fontos eleméhez csatlakozni tudott. Részt veszünk a hét mesterképzési programból háromban, a doktori képzési programban, a kutatás-fejlesztési és az innovációs projektekben is. Ráadásul idén ősszel kaptunk egy új feladatot: a régióban játszott szerepünknek köszönhetően az ICT Labs vezetése a budapesti partnert bízta meg a közép-kelet-európai régió megszólításával. A 8 országot tömörítő konzorcium nyitni kíván a Magyarország által egyedüliként képviselt régió felé, s földrajzi, de még inkább stratégiai helyzetünknél fogva minket kértek fel arra, hogy különböző tevékenységek révén bevonjuk a programba Közép és Kelet-Európa infokommunikációs közösségét is.

Az ELTE a magyar csomópont koordinátoraként működik. Milyen feladatokkal jár ez?
Az ELTE IK szervezetén belül jött létre a magyar nemzeti csomópontot irányító akadémiai-ipari együttműködési központ. Ez a szervezet koordinálja az EIT-től érkező közvetlen támogatás felhasználását, amelyet komplex oktatási, nemzetközi kapcsolatépítési és innovációs feladatokra kapunk. A központ feladata kapcsolódó oktatásfejlesztési és K+F projektek összehangolása is.

Ez év szeptemberében mesterképzési programot is indítottak. Milyen szakirányok választhatók ezen belül? Nagy volt az érdeklődés a képzésre?
A mesterképzésben hét programból lehet választani: Digital Media Technology, Service Design and Engineering, Security and Privacy, Human Computer Interaction and Design, Internet Technology and Architecture, Distributed Systems and Services, Embedded Systems. Ezek közül az első háromban veszünk részt, a második tanévben, jövőre érkeznek majd hozzánk az első hallgatók. A három EIT-s mesterszak jelentősége kiemelkedő, ugyanis azon kevés szakjaink közé tartoznak, amelyeket vezető európai egyetemekkel közösen kínálunk. Az első évben mintegy 100 hallgatót választottak ki a jelentkezők közül. Az EIT által szervezett képzésre fizető hallgatók érkeznek, azonban a legjobb hallgatóktól az EIT átvállalja a képzési költségeket. Az ELTE és a BME jelenleg a képzés második évének jövő évi elindítására, előkészítésére kap támogatást.

Milyen céljaik, terveik vannak a jövőre nézve? Milyen események, konferenciák várhatók mostanában?
Rengeteg feladatunk van. Szervezzük azokat a rendezvényeket, amelyeken Közép- és Kelet-Európában bemutatjuk a programot, tájékoztatjuk az érdeklődő hallgatókat és az esetleges jövőbeni partnereket. A napokban indult a doktori hallgatók számára az innovációs és vállalkozási ismereteket adó tantárgy oktatása, november elején érkeznek Helsinkiből oktatók egy olyan rendezvényre, amely a hallgatók innovációs folyamatok iránti érdeklődésének felkeltését szolgálja. Jelenleg is a teljes jogú tagokkal azonos módon tudunk részt venni a munkában, de tisztában vagyunk vele, hogy a teljes jogú tagság elérése fontos eredmény lenne. Ez ugyanis a legmagasabb kutatási igényű, csúcstechnológiai európai ICT K+F programokhoz kapcsolódó munkahelyek számának több százzal való bővítését eredményezheti. A projekt jelentőségét mutatja, hogy mind az egyetem, mind a kormány figyelemmel kíséri a magyar részvétel sorsát.

2012.10.25.