„A CHARM-EU óriási lehetőség valamennyiünk számára”

2021.11.17.
„A CHARM-EU óriási lehetőség valamennyiünk számára”
Interjú Hamar Imrével, az ELTE nemzetközi rektorhelyettesével az ELTE-s részvételű szövetség eddigi eredményeiről és további terveiről.

A CHARM (Challenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile) European University a Barcelonai Egyetem (koordinátor), az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Montpellier-i Egyetem, a Trinity College Dublin és az Utrechti Egyetem összefogásában alakult meg 2019-ben az Európai Bizottság kiemelt jelentőségű kezdeményezése, a „European Universities Initiative” (Európai Egyetemek kezdeményezés) keretében az Erasmus+ Program támogatásával. A Szövetség célja, hogy egy új egyetemi modell kialakítása révén erősítse az európai felsőoktatás minőségét, növelje nemzetközi versenyképességét és vonzerejét.

Hogy közelebbről megismerjük a CHARM-EU-t és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen betöltött szerepét, interjúsorozatban tekintjük át az együttműködés különböző elemeit. Elsőként Hamar Imrével, az ELTE nemzetközi rektorhelyettesével beszélgettünk, aki Egyetemünkön a CHARM-EU Szövetséget érintő feladatokért is felelős.

Milyen hatást gyakorol az ELTE-re a CHARM-EU szövetségben való részvétel?
Mivel az együttműködés még a kezdeti időszakában van, az ELTE-re gyakorolt hatásait nem lehet teljes mértékben feltérképezni, ám így is kiemelnék néhány konkrétumot. Egyrészt, tekintve, hogy a CHARM-EU nem csak bizonyos karokat érintő, hanem az egész struktúránkat átható együttműködés, javítja az Egyetem identitástudatát, és példaértékű szerepe van az ELTE életében. Továbbá, ami szerintem az eddigi legfontosabb eredménye az első közös projektnek az ELTE-n, az a lelkesedés, amely a projekten dolgozó kollegákon látható. Az a munkahangulat, ahogyan egy-egy problémát megbeszélnek és megismerünk új gondolkodásmódokat, új módszereket a többi egyetemtől, olyan tagadhatatlan eredmény és lehetőség, amelyet csak a CHARM-EU és a European Universities kezdeményezés tudott elhozni az ELTE-re. Végül, úgy gondolom, ez egy kiváló önismereti folyamat, amely által tanulunk másokról, és ezen keresztül tanulunk saját magunkról is.

Mik az Európai Egyetemekhez való csatlakozás legnagyobb kihívásai?
Egyrészt a projekt indulása óta akadtak olyan kézzel fogható problémák, mint például az akkreditáció kérdése. Ennek kapcsán olyan kihívás előtt álltunk, amely a törvényi határok átalakítását igényelte. Ezt láttuk világosan, amikor az akkreditáció idején a minisztérium rendkívül segítőkész volt, és gyakorlatilag hónapok, vagy hetek alatt törvényt módosított, hogy a CHARM-EU egyáltalán működni tudjon Magyarországon. Úgy gondolom, ez megint csak jó példa arra, hogy ha megvan az akarat, megvan a szándék és megvan a felsőbb vezetői segítő motiváció is, akkor le lehet küzdeni a korábban leküzdhetetlennek tűnő akadályokat. Továbbá, ami szintén jelentős kihívás, az az egymással való együttműködés, mivel számtalan problémát különböző megoldási javaslattal közelítünk meg. Ez egyrészről kihívást jelent, másrészről viszont kiváló lehetőséget biztosít, hogy közelebbről megismerjük más egyetemek működését, és rengeteget tanuljunk egymástól.

Kihívások elé állította a Szövetség egyetemeit az is, hogy a European Universities kezdeményezés olyan program, amely általános keretek között került meghirdetésre, és az Európai Bizottság is a szövetségekre bízta, hogy javaslatokat tegyenek a megvalósításra. Így a kezdeményezés innovatív megközelítése önmagában is bizonyos kihívást és számtalan lehetőséget biztosít a CHARM-EU számára, ahol úgynevezett bottom up módon építhetjük ki az általunk megalkotott egyetemi szövetséget.

Milyen eredményeket ért el eddig a CHARM-EU? Milyen szerepet tölthet be a Szövetség az Egyetem életében a következő években?
Az együttműködés egyik legnagyobb eredménye a lassan fél éve működő mesterképzési program. Ez a European Universities kezdeményezés keretében az első nemzetközileg akkreditált program, amely már kezdetét vette, ami nem lett volna lehetséges a minisztériumok rendkívül barátságos és együttműködő álláspontja nélkül. Amit ezen a meglévő konkrét eredményen kívül én el szeretnék érni, az, hogy a Szövetség partneregyetemei több szinten működjenek együtt. A jelenleg folyamatban lévő Global Challenges for Sustainability mesterképzés 69 hallgatóval valamennyi partneregyetem számára kis létszámú képzésnek számít. Így

fontosnak tartom, hogy az eddig a CHARM-EU öt egyeteme között kialakított mély együttműködést több módon is kamatoztassuk,

ezáltal lehetőséget adva a tanároknak, hallgatóknak és munkatársaknak a mobilitási lehetőségek kihasználására. A következő négy évben azon fogunk dolgozni, hogy minél több egyetemi polgár csatlakozzon a projekthez, és hogy kidolgozzunk olyan lehetőségeket, ahol az öt egyetem különböző módokon együtt tud dolgozni a már meglévő mesterképzésen kívül is.

Azt is fontos megemlíteni, hogy a H2020-as támogatású, nemrég induló „TORCH” projekt keretében felmérjük, hogyan tud nem csak az oktatásban, hanem a kutatásban is együttműködni az öt egyetem.

Az Egyetem munkatársai és oktatói milyen módon vehetnek részt a szövetség munkájában és mit nyerhetnek az ELTE-nek a Szövetségben való részvételéből?
Valóban igazán átfogó projektről van szó, melynek munkáját az ELTE-n több mint 100 munkatárs segíti valamilyen formában. Általában dékáni és vezetői javaslatokat követően kérünk fel bizonyos munkatársakat, hogy segítsék a Szövetség feladatait mind az ELTE-n, mind nemzetközi szinten. Ám ha valaki szívesen részt venne a CHARM-EU munkájában, akkor jelentkezzen nálunk, és lehet, hogy akad olyan feladat, amelyben szívesen fogadnánk a közreműködését. A Szövetség munkájában való részvétel olyan különleges és egyedülálló lehetőséget biztosít mind a European Universities kezdeményezés, mind egyéb európai egyetemek megismerésére, hogy én mindenkit csak biztatni tudok arra, hogy ebben részt vegyen. Ez olyan izgalmas tapasztalat, amilyenre kevésszer lesz lehetősége az embernek a karrierje során, és annyit lehet tanulni szakmából, egyetemirányításból, más egyetemek tapasztalataiból, hogy ez tényleg óriási lehetőség valamennyiünk számára.