Rektori köszöntő

Rektori köszöntő

Rektori köszöntő

2019 januárjában az Eötvös Loránd Tudományegyetem hivatalosan szövetségre lépett a Barcelonai Egyetemmel, a Trinity College Dublinnal, az Utrechti Egyetemmel, és a Montpellier-i Egyetemmel, megalapítva a CHARM-EU (Challenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile European University) Szövetséget. A partnerség egyike volt annak az 54, Európa legkiemelkedőbb felsőoktatási intézményeiből álló egyesülésnek, amelyek indultak az Európai Bizottság által kiírt „European Universities Initiative” nevű pályázaton. Ebből az 54 pályázó szövetségből 2019 júniusában 17 nyerte el a lehetőséget, hogy megkezdje munkáját új típusú, mobilitásalapú, multilaterális együttműködések keretében megvalósítandó programjaik kialakításában.

A CHARM-EU Szövetségben való részvétel az ELTE számára kivételes alkalmat jelent a hatékony, széleskörű nemzetköziesítésre, sosem látott lehetőséget arra, hogy szerves részévé, mi több, úttörő szereplőjévé váljon az Európai Felsőoktatási Térségnek, miközben mind az Egyetem egésze, mind hallgatói, oktató-kutatói és támogató szerepkörben dolgozó polgárai kulcsfontosságú tudás és tapasztalatok birtokába kerülhetnek az európai felsőoktatás élvonalába tartozó partnerekkel való együttműködés során. A European University szövetségben részt vevő hazai felsőoktatási intézmények munkáját, így az ELTE-nek a CHARM-EU Szövetségben ellátott feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kezdetektől fogva nagymértékben támogatja.

A CHARM-EU Szövetség célja nem egyszerűen egy közös képzési program kidolgozása. Az öt partnerintézmény a szó szoros értelmében új felsőoktatási intézményt hoz létre,

amely a tagok által közösen működtetve kínál majd kihívásalapú, széleskörben hozzáférhető, a partnerek évszázados oktatási és kutatási hagyományaira építő, és a mobilitási lehetőségeket a lehető legnagyobb mértékben kiaknázó oktatási programokat kezdetben mester-, majd alap- és doktori szinten is. A programok középpontjában a fenntartható fejlődési célok állnak, a transzdiszciplinaritás legszélesebb spektrumán kínálva testre szabható oktatási programokat a legkülönbözőbb irányból érkező hallgatók számára.

Bár az ELTE a CHARM-EU Szövetségben a mobilitással és az inkluzivitással foglalkozó munkacsoportokat vezeti, aktívan vesz részt a Szövetség minden tevékenységében: az új felsőoktatási intézmény vezetési és működési mechanizmusainak kialakításában, curriculum-tervezésében, tanítási-tanulási módszertanának kidolgozásában, az új struktúra tesztelésében és a kifejlesztett új eszközök és módszerek széleskörű terjesztésében is. A Szövetség munkájának részeredményeit az alábbi oldalakon tesszük közzé, bízva benne, hogy a CHARM-EU eredményeit, melyek egyben az ELTE eredményei is, mindenki haszonnal alkalmazza majd saját területén, és remélve, hogy rövidesen az ELTE még több munkatársa vesz majd részt közvetlenül is a Szövetség tevékenységében.

Prof. Dr. Borhy László
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora