A dezinformáció pszichológiája

2020.09.08.
A dezinformáció pszichológiája
Az ELTE valamennyi hallgatója előtt nyitott online kurzus indul az álhírek természetéről és terjedéséről a Pedagógiai és Pszichológiai Karon. Jelentkezés: szeptember 11-ig.

A képzés bevezetést ad az álhírek, az összeesküvés-elméletek és a dezinformáció pszichológiájába, kitekintve más tudományterületek eredményeire is. Foglalkozik a dezinformáció keresleti és kínálati oldalával a tartalom, a terjedés és a funkciók aspektusát vizsgálva. Felvázolja a különbségeket összeesküvés-elmélet, babona és városi legenda között, és tájékoztat a hiedelmek tartalmát formáló kulturális tradíciók, a domináns értékek és a történelmi, vallási hagyományok szerepéről. A téves hiedelmek episztemológiájának taglalásakor mind egyéni, mind csoportszinten elemzi azokat a motívumokat, melyek segítik a téves hiedelmek létrejöttét, elfogadását és terjedését. Vizsgálja azt is, hogy a tévhitek hogyan terjednek az interperszonális és tömegkommunikációs csatornákon, illetve hogy a kommunikációs technológiák fejlődése milyen hatással van a tévhitek, álhírek terjedésére.

  • A kurzus időpontja: péntekenként 10:00–11:30
  • Helyszíne: online
  • Előadó: Krekó Péter adjunktus
  • Tárgykód: PPK-PSZI:20
  • A tematika bővebben
  • Jelentkezési határidő: 2020.09.11. 16:00