"A fizikával egy új világ tárul fel"

2011.03.31.
Az elméleti szilárdtestfizika kutatásában elért eredményei alapján, és több évtizedes oktatói munkássága miatt, valamint a nemzetközi viszonylatban is jelentős, A modern szilárdtestfizika alapjai című háromkötetes tankönyvéért vehette át a Széchenyi-díjat 2011. március 15-én Sólyom Jenő, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének professor emeritusa.

Számos szakmai elismerése közül a Széchenyi-díj mit jelent Önnek?
Így, hetvenévesen úgy érzem, hogy ez egy egész élet munkájának elismerése. Bár nem folyamatosan, de összességében több mint 40 éve dolgozom a Magyar Tudományos Akadémia egykori Központi Fizikai Kutatóintézetében, illetve annak egyik utódintézetében. Sok időt, tíz évet töltöttem külföldön vendégkutatóként és vendégprofesszorként, mégis kezdettől fogva ebben az intézetben, ebben a szakmában dolgoztam. Úgy érzem ennek a munkásságnak az elismerése a Széchenyi-díj.

Mivel foglalkozik kutatásai során?
Elméleti szilárdtestfizikus vagyok, ezen belül is az erősen korrelált, alacsony dimenziós rendszerek fizikájával foglalkozom. A leendő fizikusok, akik az egyetemen még csak ismerkednek a szilárdtestfizikával, olyan egyszerű modellekről tanulnak, ahol az elektronok közötti kölcsönhatások szinte elhagyhatók. Ehhez képest számos olyan anyag található a környezetünkben, ahol ez a megközelítés nem állja meg a helyét, mert a részecskék közötti kölcsönhatások rendkívül fontos szerepet játszanak. Az ilyen rendszerekre használjuk az erősen korrelált kifejezést, melyek tulajdonságai újdonságot jelentenek a megszokottakhoz képest. Ez a kutatásom egyik témája.
A másik az alacsony dimenziós rendszerekkel kapcsolatos. Háromdimenziós világunkban vannak olyan anyagok, amelyekben az elektronok lényegében csak egy síkban vagy egy atomi lánc mentén mozoghatnak. Ezeket nevezzük kétdimenziós, kvázi-kétdimenziós, illetve egydimenziós anyagoknak. Ilyen anyagok, az elektronok korlátozott mozgása következtében megjelenő megváltozott tulajdonságaival, illetve azok elemzésével foglalkozom.

Van még olyan területe a szilárdtestfizikának, amelyben szívesen végezne kutatásokat?
Az erősen korrelált alacsony dimenziós rendszereket illetően még annyi nyitott kérdés van, hogy úgy gondolom, az elkövetkező években is ezzel kapcsolatos kutatásokat szeretnék végezni.

Miként segítette munkáját az ELTE?
Az ELTE diákja voltam. Előbb címzetes egyetemi tanárként, majd a rendszerváltás után, 1992-ben másodállású egyetemi tanárként kerültem vissza az intézménybe. Máig rendszeresen oktatok. A kitüntetés indoklásában kiemelten szerepel az a háromkötetes tankönyvsorozat, amely annak a több mint húszéves oktatói munkának az eredménye, amelyet az ELTE-n töltöttem.

Hogyan lehetne felkelteni a tudományok iránti érdeklődést a fiatalok körében?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Egy ideig az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke voltam, melynek fontos feladata a tanárok szakmai segítése, továbbképzése. Így engem is bevontak annak a kérdésnek a megválaszolásába, hogyan lehet a fizikatanítást fellendíteni, érdekesebbé és színesebbé tenni. Egyrészt több anyagi és erkölcsi elismerésben kellene részesülniük a természettudományokkal foglalkozóknak, másrészt érdekesebb módon kellene tanítani ezeket a tantárgyakat.

Mit tanácsolna a fiatal kutatóknak?
Kutatást csak úgy lehet végezni, ha azt érdeklődéssel tesszük. Én középiskolás koromban fedeztem fel, hogy a fizika gyönyörű, és ezért kezdtem el foglalkozni vele. Tapasztalataim szerint a fizika hivatássá akkor válhat, ha valaki megérzi annak szépségét. Amennyiben ez bekövetkezik, egy egészen új világ tárul fel.