A füldominancia új típusú vizsgálata

A füldominancia új típusú vizsgálata
02/22

2024. február 22. 16:00 - 18:00

ELTE BGGYK (1097 Budapest, Ecseri út 3., A/202.)

02/22

2024. február 22. 16:00 - 18:00

ELTE BGGYK (1097 Budapest, Ecseri út 3., A/202.)


Jakab Zoltán és Víg Julianna előadásával folytatódik az idén 10 éves "Bárczi gyógytea" előadássorozat.

Van-e teljesítménykülönbség a két fül között a szintetikus beszédingerek feldolgozása során? Ha van interauralis különbség, korrelál-e a klasszikus dichotikus teszttel megállapítható füldominanciával? És a Diana Deutch-féle oktávillúzióval megállapítható aszimmetriával? És mit mondhatunk mértékéről különböző szinuszhullámú (SWS), illetve amplitúdómodulált (VOC) beszédingerek esetén?

Jakab Zoltán és Víg Julianna kutatásának célja, hogy új módszerrel, szintetizált beszédingerek segítségével vizsgálják meg a két fül közti (interauralis) teljesítménykülönbséget. Az eredményeket összevetve a klasszikus dichotikus tesztek eredményeivel, a Diana Deutsch-féle oktávillúzióteszt eredményeivel, valamint a kézdominanciával, az ELTE Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet oktatói választ kaphatnak arra, összefüggenek-e egymással, illetve a kezességgel a különböző hallási lateralizációs jelenségek. A kutatási minta 73 ép hallású felnőtt személyből állt; a nők és férfiak, illetve jobb- és balkezesek aránya közel azonos volt. 

A "Bárczi gyógytea" 10. évadának központi témai a gyógypedagógia területén megvalósuló legfontosabb tudományos kutatások és innovációk. Az egyes alkalmakon fogyatékossággal élő személyek és a téma szakértői (akik néha ugyanazok az emberek) járják körül az egyes témákat.