A gólyatáborokkal kapcsolatos vezetői döntésekről

Az ELTE vezetése azonnali intézkedéseket tett a gólyatáborok ügyében. A hatályba lépő intézkedések alapja, hogy az érintett hallgatói önkormányzatok a rájuk bízott felelősséggel nem tudtak élni, súlyosan megsértették az Egyetem normáit. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az elmúlt években a társadalomban terjedő rossz kulturális minták teret nyertek egyes gólyatáborokban. Ennek az Egyetem vezetése a személyi és strukturális konzekvenciák levonásával határozott lépéseket megtéve haladéktalanul véget vet.

  1. A Tanító- és Óvóképző Kar gólyatáborában történt aljas bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy a rendezvény szervezői között szerepelt és a Bölcsészettudományi Kar hallgatója. Vele szemben az Egyetem vezetése fegyelmi eljárást indít. Mivel az illető szervezőként jelenhetett meg, a gólyatábor előkészítése nem kellő gondossággal történt, ezért az ELTE vezetése vizsgálatot és a felelős közreműködőkkel szemben fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez. Az ELTE vezetése a vizsgálat lezárásáig felfüggeszti a Kar hallgatói önkormányzata elnökségének tevékenységét.
     
  2. Az Állam- és Jogtudományi Kar gólyatáborában az ELTE normáival élesen szembenálló rigmusokat használtak az elsőéveseknek szervezett rendezvényeken, ezzel súlyosan vétettek az ELTE normái és a gólyatáborok valós céljai ellen. Az ebben érintett kari ún. „Instruktori Körök” további egyetemi működését az ELTE vezetése nem engedélyezi, az ilyen tartalommal rendelkező internetes felületeivel együtt. Az ELTE vezetése a történtek feltárására vizsgálatot indít, annak lezárásáig felfüggeszti a Kar hallgatói önkormányzata elnökségének tevékenységét. Amennyiben a további vizsgálatok során konkrét személyi felelősségek megállapítására kerül sor, az abban érintett hallgatókkal szemben is a legszigorúbban eljár.
     
  3. Az ELTE felfüggeszti a gólyatáborok szervezésének eddigi rendszerét. Az elsőéves hallgatók számára elengedhetetlen szakmai és közösségi szocializációs szolgáltatást teljesen új, központilag kialakított formában, az egyetemi vezetés által meghatározott és számonkért minőségi garanciákkal valósítja meg, amiben az egyetemi hallgatói önkormányzat együttműködési lehetőségéről további egyeztetést indít. Ebben természetesen számítunk az Egyetem tisztességgel működő gólyatáboraiban korábban dolgozó hallgatók együttműködésére, előzetes akkreditációt követően.
     
  4. Az Egyetem mélységesen sajnálja, ha elsőéves hallgatóink közül bárki sérelmet szenvedett a gólyatáboros szervezők elfogadhatatlan magatartása miatt. Készen állunk arra, hogy nyílt beszélgetésekkel, személyes támogatásokkal, a hallgatókkal közösen oldjuk meg ennek az igen szomorú időszaknak a problémáit.


2014.09.03.