A jeltelen könyvtár felfedezése

A jeltelen könyvtár felfedezése
09/15

2012. szeptember 15.

ELTE Egyetemi Könyvtár (1053 Budapest, Ferenciek tere 6.)

09/15

2012. szeptember 15. -

ELTE Egyetemi Könyvtár (1053 Budapest, Ferenciek tere 6.)


Knapp Éva, az ELTE Egyetemi Könyvtár munkatársa az egyetemet alapító Pázmány Péter eddig ismeretlen magánkönyvtárának 25 kötetét azonosította. A kötetek most egyetlen napig megtekinthetők a Kulturális örökség Napjai keretében, szeptember 15-én.

Pázmány Péter pozsonyi könyvgyűjteményének sorsa régóta foglalkoztatja a történeti kutatást. A bíboros érsek 1636. november 12-én kelt végrendelete értelmében könyvtárát a pozsonyi jezsuita kollégiumra hagyta, a jezsuiták pedig a könyveket beolvasztották saját gyűjteményeikbe. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődjét, a nagyszombati egyetemet alapító (1635) Pázmány Péter halálának (1637. március 19.) 375. évfordulójára emlékezve, a budapesti Egyetemi Könyvtár (EK) munkatársa, Knapp Éva egy általa kidolgozott tudományos módszerrel a Könyvtár történeti állományában azonosította Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának ide került állomány-részét. A több mint tízezer oldalas pázmányi életműnek több szempontból is kulcsa az egykori magánkönyvtár anyaga, mivel a bíboros tudásának és tájékozottságának alapvető bázisa volt könyvtára. A felfedezésről szeptember 13-án tartott tájékoztatón Szögi László, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója és Buda Attila, az ELTE BTK-n található Toldy Ferenc Könyvtár vezetője is méltatta a felfedezést, amelyről Knapp Éva számolt be. A kötetek most egyetlen napig megtekinthetők a Kulturális örökség Napjai keretében, szeptember 15-én.

A kiállítás az alapkutatás eredményeként elkülönített, Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárából származó nyomtatványok bemutatása révén feltárja a magyarországi XVII. századi könyvtártörténet egyik fehér foltját. A kötetek 1782 óta részei az EK állományának. A Mária Terézia által feloszlatott (1773) jezsuita rend államosított könyvtárainak anyagából a tulajdonosi és válogatási joggal felruházott Egyetemi Könyvtár segédőre, a neves tudós, Kovachich Márton György ugyanis ebben az évben válogatta ki és szállíttatta az ekkor Budán működő Egyetemi Könyvtárba a pozsonyi jezsuita könyvtár véleménye szerint arra érdemes részét. Kovachich valószínűleg nem tudta, hogy a pozsonyi jezsuita kollégium könyvtárába 1637-ben beolvasztott Pázmány-könyvtár köteteiből is válogatott, mivel a nyomtatványokban nem szerepel az egykori tulajdonos, Pázmány Péter neve (ezért beszélhetünk jeltelen könyvtárról), mindössze halálának dátuma.


a Pázmány-könyvtár egyik kötetének címlapja, rajta a pozsonyi könyvtár tulajdonosi bejegyzése Pázmány halálának időpontjával

címlap Pázmánynak írt szerzői ajánlással, rajta a pozsonyi könyvtár tulajdonosi bejegyzése Pázmány halálának időpontjával