A jövő tanárait köszöntötték

Mezey Barna rektor 2013. szeptember 4-én a Gólyavárban köszöntötte az ELTE osztatlan tanárképzésére felvett hallgatókat. Az ünnepélyes tanévnyitón a BTK Zenei Tanszéke is közreműködött, a Tanszék hallgatóit Dr. Erdős Ákos egyetemi adjunktus vezényelte.


A Gólyavár Mária Terézia-termében megjelent több mint négyszáz tanárjelöltnek a tanári hivatás felelősségéről beszélt Károly Krisztina, az ELTE Tanárképző Központjának megbízott főigazgatója. Dezső Tamás, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, Surján Péter, a Természettudományi Kar dékánja, Gergó Lajos, az Informatikai Kar dékánhelyettese, valamint Szivák Judit, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánhelyettese az egyes karok tanárképzési sajátosságairól tájékoztatták a hallgatókat.

Az osztatlan tanárszakokon idén 444 hallgató kezdi meg tanulmányait az ELTE-n, a tanárképzés 54%-a bölcsész szak, 42%-a természettudományos szak, 4%-a pedig informatikai. Az átlag ponthatár 354 pont volt.


ELTE BTK

2013.09.13.