A Kardos Lajos Országos Pszichológia Verseny győztesei

2020.11.30.
A Kardos Lajos Országos Pszichológia Verseny győztesei
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar célja a versennyel, hogy az egyetemisták mellett a középiskolásokat is önálló kutatómunkára ösztönözze. Idén az első díjat Szűcs Tamás, az ELTE mesterszakos hallgatója kapta. 

Országos tudományos konferenciát és versenyt szervezett az ELTE PPK Pszichológiai Intézete kutató középiskolás és egyetemista diákok számára november elején. A hatodik alkalommal megrendezett verseny célja, hogy ösztönözze a graduális képzés keretein túlmutató empirikus kutatómunkát, és a kutatási eredményeknek bemutatási és értékelési fórumot szolgáltasson. A verseny nyilvános online döntővel zárult, ahol a jelentkezők beszámoltak kutatási eredményeikről. A tudományos ismertetők után szakmai zsűri díjazta a beszámolókat.

Az első díjat Szűcs Tamás, az ELTE PPK kognitív pszichológia mesterszakos hallgatója kapta Az összehasonlítási és az előfeszítési távolsághatások kapcsolatának vizsgálata online kísérleti adatokon című előadásáért, témavezetője Krajcsi Attila, az ELTE PPK oktatója volt. A második helyen Székely Szabolcs, a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákja végzett a Repülő lateralitás: A gyorsulásmérő szerepe az elektrodermális aktivitás értékelésében című kutatásával, munkáját Gönye Bianka, az ELTE PPK munkatársa segítette. Lőrincz Máté, az ELTE PPK pszichológia MA hallgatója harmadik helyezést ért el Utazás az elmében. Módosult tudatállapotok hatásvizsgálata a mentális egészséggel összefüggésben című munkájával, melyet Kálcz Jánosi Kinga, a Babeș Bolyai Tudományegyetem oktatója támogatott.

A helyezéseken kívül különdíjban részesült Madár Lili és Szebik Anna, az ELTE PPK két pszichológia BA szakos hallgatója A Trier Social Stress Test gyermek változatának viselkedéses megfigyelésen alapuló mérőeszköz fejlesztése és megbízhatósága című kutatásukért; témavezetőik Garai-Takács Zsófia, Kassai Réka és Koncz Ádám, az ELTE PPK munkatársai voltak.

A résztvevők és kutatási témáik teljes listája a PPK honlapján olvasható.

Forrás: ELTE PPK