A kiválók közt is a legkiválóbbak

2020.10.21.
A kiválók közt is a legkiválóbbak
Az ELTE fiatal kutatói közül 17-en emléklapot kaptak, négyen pedig a legnagyobb elismerésnek számító plakettet vehették át Bolyai-ösztöndíjasként végzett munkájukért az MTA ünnepségén.

A Magyar Tudományos Akadémia a pályakezdő fiatalok tudományos életpályájának tervezhetősége, a kutatói állományban a különböző generációk együttműködése, a fiatal kutatók itthon tartásának elősegítése és teljesítményközpontú nevelése érdekében hozta létre 1996-ban a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat.

Az ösztöndíjasok munkájukról éves és záró kutatói jelentésekben adnak számot a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma által meghatározott szempontok szerint. A Kuratórium a hároméves támogatási időszakról szóló záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kapó ösztöndíjasoknak Bolyai-emléklapot adományoz. Közülük a „kiválók legkiválóbbjai” MTA Bolyai-plakett kitüntetésben részesülnek.

Ebben az évben 184 nyújtották be zárójelentésüket a Kuratóriumnak, közülük 80 főnek ítéltek kiemelkedő szakmai minősítésű eredményeiért Bolyai-emléklapot. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről 17-en részesültek az elismerésben. ( A Bolyai-emléklapot kapott kutatók névsorát  ITT olvashatja.)

A legjobbak közül is idén 14 fiatal emelkedett ki, ők lehettek jelen személyesen is az ünnepségen, hogy átvegyék a kitüntetést Freund Tamástól, a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől. Kollár László Péter, az MTA főtitkára a Bolyai-plakettet elnyert kutatókat köszöntve elmondta: ők az elmúlt években folytatott munkájukkal bizonyították, hogy képesek a tudományos problémákat azzal az új, fiatalos szemlélettel megközelíteni, amely szükséges ahhoz, hogy a tudomány a jövőben is képes legyen nagy jelentőségű felismeréseket tenni.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről Haszpra Tímea Nóra, Novák Zoltán, Wein Katalin és Zábrádi Gergely kapott Bolyai-plakettet.

Haszpra Tímea Nóra az ELTE Elméleti Fizikai Tanszék tudományos főmunkatársa. Kutatásában az éghajlatváltozás hatására bekövetkező változásokat vizsgálta a globális skálájú légköri szennyeződésterjedés kaotikus jellemzőiben.

Novák Zoltán az ELTE Szerves Kémiai Tanszék habilitált egyetemi docense. Az ösztöndíjas időszakban új típusú szerves kémiai reagenseket és az alkalmazásukon alapuló katalitikus átalakításokat dolgozott ki, miáltal gyógyszerkémiai szempontból fontos funkciós csoportokat tartalmazó molekulák előállítása válik megvalósíthatóvá.

Wein Katalin az ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék habilitált egyetemi docense. Támogatott kutatása keretében vegyes módszerű vizsgálatot bonyolított le angoltanárokkal, hogy feltárja motivációs profiljukat és hatását a tanítási munkájukra.

Zábrádi Gergely az ELTE Algebra és Számelmélet Tanszék habilitált egyetemi docense. Az ösztöndíjas időszak alatt a számelmélet, a reprezentációelmélet és az algebrai geometria határterületeivel foglalkozott főként p-adikus módszerekkel.

A korábbi években a hagyományos és nagyszabású Bolyai-napon adták át mind az emléklapokat, mind a plaketteket, de a járványra való tekintettel idén az ünnepséget október 14-én tartották meg az MTA Székházában. 

Forrás: MTA