A közösségi művelődés megújításáért

2018.05.08.
A közösségi művelődés megújításáért
A Tanulás, tudás, innováció című országos konferencia nyitányaként 2018. május 4-én stratégiai együttműködési megállapodást kötött a közösségi művelődés országos szakmai-módszertani fejlesztő szervezete, az NMI Művelődési Intézet a rangos szakmai tanácskozást jegyző ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetével. A dokumentumot Kárpáti Árpád, a Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója és Fábri György, az ELTE PPK dékánhelyettese írta alá.

A hosszú távú közös munka alappillérei azok az értékek, amelyeket mindkét intézmény egyként vall és érvényesít szakmai tevékenységében: az élethosszig tartó tanulás támogatása, a közösségi kezdeményezésekbe és

a közösségi tudás hasznosulásába, valamint a kultúra és közösségi művelődés társadalomfejlesztő hatásába vetett hit.

Az együttműködés fókuszában a kulturális szakemberek képzésfejlesztése, kiemelten a közművelődési intézmények, civil szervezetek értelmiségi utánpótlásának biztosítása, az ott dolgozó munkatársak elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztése, szakmai gyakorlatuk megszerzésének segítése áll.

Kárpáti Árpád az együttműködés kapcsán beszélt a Művelődési Intézet szak- és szakmafejlesztési tevékenységéről s a most kötött megállapodás mérföldkő jelentőségéről ebben a folyamatban. Rámutatott: a közösségi művelődés szakterülete az utóbbi években számos innovatív kezdeményezéssel, mintaprojekttel és együttműködéssel bizonyította be, hogy általa a kultúra társadalom- és gazdaságfejlesztő tényező lehet, emellett képes hosszú távú perspektívát nyújtani a terület iránt érdeklődő fiatalok számára is.

Fábri György pedig kiemelte, hogy 2017. szeptember óta – a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetben a közösségszervező szak indulásával – a közművelődés ismét színvonalas felsőoktatási alapképzéssel, valamint annak tudományos mesterképzésével is rendelkezik, így az ELTE PPK egyike azoknak a felsőoktatási intézményeknek, ahol a jövő közösségi művelődési szakemberei elvégezhetik felsőfokú tanulmányaikat. Az NMI Művelődési Intézetével aláírt együttműködés által mindkét intézmény számára előnyös megállapodás jött létre, amelynek segítségével erősíthetik a szakterület oktatásában betöltött szerepüket.

Forrás: ELTE PPK