A Külügyi Műhely Alapítvány publikációs felhívása

2023.02.15.
A Külügyi Műhely Alapítvány publikációs felhívása
A "Külügyi Műhely – Gyorselemzés" sorozathoz egyetemi hallgatók és kutatók nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó írásait várják folyamatosan.

A sorozat a Külügyi Műhely Alapítvány 2018-ban alapított online, tudományos időszaki kiadványa. Célja, hogy helyet adjon mindazon elemzéseknek, amelyek nemzetközi kapcsolatokkal, biztonságpolitikával, globális és harmadik országokban végbemenő folyamatokkal és változásokkal foglalkoznak.

Alap- és mesterszakos hallgatók köréből elsődlegesen – de nem kizárólagosan – olyan hallgatóktól várnak kéziratokat, akik szakkollégiumban tevékenykednek, tanulmányi versenyeken (például TDK) vállalnak megmérettetést, bekapcsolódnak a tanszéki munkába (például demonstrátor, tanársegéd) vagy készülnek a doktori képzésre. 

PhD-hallgatóktól, valamint fokozattal rendelkező oktatóktól, kutatóktól vagy fokozattal nem rendelkező, de adott szakterületen elismert szakértőktől köréből várnak minden olyan kutatási eredményt, amely a lenti tématerületekhez kapcsolódik. A kéziratok befogadása folyamatos, a kéziratok lektoráláson mennek keresztül.

Az Alapítvány publikációs felhívására kéziratok az alábbi területekről érkezhetnek:

  • Biztonsági tanulmányok
  • Diplomácia
  • Európai tanulmányok
  • Magyarország külkapcsolatai
  • Magyar nemzetpolitika
  • Nemzetközi gazdaságtan
  • Nemzetközi jog
  • Nemzetközi szervezetek
  • Regionális tanulmányok

A felhívással kapcsolatban további részletek itt olvashatóak.

A folyóirat soron következő, 2023/1. számával ünnepli megjelenésének 3. évfordulóját. Ehhez a számhoz 2023. április 10-ig várnak kéziratokat. A felhívásról bővebb információ az alábbi hivatkozáson érhető el.