A kutyák tudják, hogy mit csinálnak

2020.06.29.
A kutyák tudják, hogy mit csinálnak
Négylábú társaink epizódikus jellegű memóriájuk segítségével képesek emlékezni az általuk korábban végrehajtott akciókra, ami arra is utal, hogy tudatában vannak annak, mit tesznek éppen – derült ki az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatóinak vizsgálatából.

Az epizódikus memória olyan múltbeli események visszaemlékezésére való képesség, amikor az alany nem tudja előre, hogy a későbbiekben szüksége lesz az adott történés felidézésre. Embereknél ezt a fajta memóriát az öntudattal hozzák összefüggésbe, hiszen visszaemlékezéskor az alany „mentális időutazás” során az elméjében újrajátssza az eseményeket, amelyeket korábban átélt. Az ELTE etológusainak megújabb eredményei arra utalnak, hogy a kutyák is képesek reprezentálni saját akcióikat.

„Saját akciók mentális reprezentációinak vizsgálata non-verbális fajoknál (vagyis állatoknál) nagy kihívást jelent, mivel nem kérdezhetjük meg az alanyokat, hogy emlékeznek-e arra, amit tettek. Kidolgoztunk azonban egy módszert, amellyel most mégis csak hozzájuthatunk a válaszhoz” – magyarázta Claudia Fugazza, a tanulmány vezető kutatója.

A vizsgálatban tíz kutyát speciális tréning során arra képeztek ki, hogy parancsszóra ismételjék meg előző akciójukat. A gazda a kutya számára már ismert parancsszót adott ki (például hogy ugorjon egyet), majd kiadta a megismétlésre vonatkozó utasítást („Ismét!”), amire a kutyának újra ugrania kellett. A tréning során ezt a módszert alkalmazták a kutyák számára már előzőleg ismert egyéb akciók esetében is.

„Azzal, hogy a különböző teszthelyzetek során viszont

arra utasítottuk a kutyákat, hogy olyan tevékenységet ismételjenek meg, amelyet korábban nem gyakoroltak be,

lényegében arra a kérdésre kaptunk választ tőlük, hogy emlékeznek-e arra, amit korábban csináltak" – mondta Fugazza. 

Hogy vizsgálhassák a kutyák saját akcióikra vonatkozó epizódikus jellegű memóriáját, a kutatók megnézték, képesek-e az állatok mindennapi helyzetekeben parancs nélkül is megismételni korábbi tetteiket. A teszt során a gazda olvasott a kanapén, úgy téve, mintha nem figyelne a kutyára. Amint azonban a kutya jól körülírható spontán tevékenységet végzett (például ivott a tálkájából), a gazda rögtön kiadta az „Ismét!” vezényszót.

Máskor a kutyák számára szintén váratlan helyzetben új tárgyakat mutattak (plüssjátékot, állatszobrocskát, ládát és játékbabát). „Arra számítottunk, hogy csinálnak valamit ezekkel a tárgyakkal, amire később megismételnek, ha felszólítják őke erre” – magyarázta Pongrácz Péter etológus, a tanulmány társszerzője. A tesztek során

a kutyák 70 százalékos sikerrel ismételték meg sikeresen az előző cselekvésüket,

amikor az „Ismét!” parancsszó azonnal elhangzott a spontán akció után. Amikor a parancsszó késleltetéssel érkezett, a kutyák már kevésbé voltak sikeresek, de még egy óra elteltével is 30–40 százalék között teljesítettek.

„Mivel a kutyák nem várták a parancsszót, nem adhattak előzetesen kialakított és megerősített választ. Spontán (nem pedig begyakorolt) cselekvésről lévén szó, csakis az epizódikus jellegű memóriájukra támaszkodhattak” – világít rá Pogány Ákos etológus, a tanulmány társszerzője.

A kutatásban részt vett Miklósi Ádám, az ELTE TTK Etológia Tanszék vezetője is, aki így összegezte az új eredményeket: „A tanulmány elsőként bizonyította, hogy a kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek. Ez fontos előrelépés az önreprezentáció komplexitásának és evolúciójának megértésében. Sőt, talán a kutyákról való általános gondolkodásunkon is változtat, hiszen már tudjuk, hogy képeznek mentális reprezentációkat az aktuális cselekvéseikről, így, legalábbis bizonyos mértékig, tudatában vannak annak, hogy mit csinálnak.”

A tanulmányt a Scientific Reports tudományos folyóirat is publikálta.

Forrás: ELTE TTK Etológia Tanszék