A lányok és a nők oktatásáért

2023.03.28.
A lányok és a nők oktatásáért
Az UNESCO elismerésére magánszemélyek, intézmények vagy szervezetek pályázhatnak innovatív gyakorlataikkal. 

A Kínai Népköztársaság által alapított díj egyfelől az inkluzív és méltányos minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás lehetőségének mindenki számára történő biztosítását hivatott támogatni, másfelől hozzájárul a nemek közötti egyenlőség eléréséhez, a nők helyzetének javításához. Célkitűzése összhangban van az UNESCO politikáival, és kapcsolódik a szervezet oktatási programjához. 

Jelölni a tagállamok tudnak az állandó képviseletükön keresztül az online felületre feltöltött pályázatok jóváhagyásával. Magyarországon a pályázatot az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága hirdeti meg, majd javaslatának megjelölésével a Bizottság felterjeszti azokat a kulturális és innovációs miniszter jóváhagyására. Tagállamonként legfeljebb három felterjesztés benyújtására van lehetőség.  

A pályázás tehát két lépcsőben történik: először a pályázó személy, intézmény vagy nem kormányzati szervezet feltölti pályázatát az e célból létrehozott online felületre, majd a beérkezett pályázatok közül az UNESCO azokat fogadja be, amelyeket az adott tagállam támogat. Az online felülethez hozzáférést az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága ad a jelentkező számára, ezt az alábbi email-címre írva lehet kérni.

Jelentkezési határidő: 2023. április 14.

Felhívás
Jelentkezési lap 
További információk