„A legfontosabb az interkulturális tudás megszerzése és folyamatos frissítése”

2023.06.05.
„A legfontosabb az interkulturális tudás megszerzése és folyamatos frissítése”
Martin Ahrens a polgári jog és a polgári eljárásjog nemzetközi szinten elismert művelője. A göttingeni professzúra átvétele előtt jelentős ügyvédi gyakorlatot szerzett, amely tudományos kutatási súlypontjait is részben meghatározta. Az ELTE ÁJK és a Göttingeni Egyetem közötti széleskörű oktatási és kutatási együttműködés kulcsfigurája, konferenciák sorának szervezője, csereszemináriumok és közös publikációk aktív támogatója. A jogászprofesszorral díszdoktorrá avatása alkalmából beszélgettünk.

Mennyire befolyásolta ügyvédi praxisa a kutatásait? Mi volt a legfontosabb tapasztalata?
Ha az ember polgári eljárásjogot tanít, nagyon hasznosak a gyakorlati tapasztalatok. A legfontosabb a tárgyalás során alkalmazott taktika megértése és megmagyarázása.

Hogyan ébredt fel érdeklődése a fizetésképtelenségi jog iránt, és milyen kihívásokkal néz szembe ma e  terület?
Doktori értekezésem témájául a szerződésszegést választottam, később pedig fogyasztói hitelekkel foglalkoztam. Innen már csak egy kis lépés a fizetésképtelenségi jog. Jelenleg egy olyan új irányelvre tettünk javaslatot, amely harmonizálná az európai fizetésképtelenségi jogot. Nagyon fontos vita folyik a nemzeti jog átalakításáról.

Mikor került kapcsolatba az ELTE-vel, és mi vonzza ebben az együttműködésben?
Körülbelül 15 éve kezdtem el tanítani a Göttingeni Egyetemen. Úgy gondolom, mindenki számára óriási segítség, ha nemzetközi tapasztalatot szerez. A magyar hallgatóknak komoly lehetőség más nyelven, egy másik országban jogi gyakorlatot szerezni, nekem pedig lehetőséget ad arra, hogy megismerjem Magyarországot.

A Budapest-Göttingen csereszeminárium során szerzett tapasztalatai közül mit tart a legfontosabbnak?
A szeminárium kiváló lehetőség a legjobb hallgatóknak, hogy más országok hallgatóival és oktatóival vitassanak meg bizonyos kérdéseket. Szélesedik a látókörük azáltal, hogy több szempontot hallanak. Erre ez az egyik legjobb lehetőség.

Mik az ELTE ÁJK és a Göttingeni Egyetem együttműködés legfontosabb eredményei, mi a titka ennek a gyümölcsöző kapcsolatnak?
A kooperáció legnagyobb eredménye az interkulturális tudás megszerzése és folyamatos frissítése. A legtöbb esetben ez egy-két tanár személyes szerepvállalásán múlik.

Milyen élmény volt a díszdoktori cím elnyerése Budapesten, mi volt a legemlékezetesebb?
Nagyon különleges volt. A pályám kezdetén álmodni sem mertem volna arról, hogy ez megtörténhet. A legemlékezetesebb a Pázmány-nap légköre volt: mély benyomást tett rám, hogy ilyen tiszteletreméltó, kiváló tudósok kitüntetését nézhettem végig.