„A legfontosabb feladat a hallgatói létszámok növelése”

2017.09.12.
„A legfontosabb feladat a hallgatói létszámok növelése”
Augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozatával ismerték el Márkus Éva habilitált egyetemi docens szakmai munkáját. A Tanító- és Óvóképző Kar dékánhelyettesével és tanszékvezetőjével a német nemzetiségi képzésről, a hallgatók nemzetközi lehetőségeiről és szakmai terveiről is beszélgettünk.

Mikor és miért döntött úgy, hogy a német nyelvvel, ezen belül is a magyarországi német nyelvjárásokkal szeretne foglalkozni? Milyen témában folytat kutatásokat jelenleg?
Budakeszin jártam általános iskolába, ez egy német nemzetiségi település, itt lehetőség volt német nyelvet tanulni már az 1970-es, 80-as években – a kötelező orosz mellett. Kedves tanárnőm, Varga Mária biztatott, hogy a német nyelvvel tovább kell foglalkoznom, így kerültem az Eötvös József Gimnáziumba Budapestre, ahol a legendás német tagozatra vettek fel. Ismét szerencsém volt a némettanárommal, Profánt Judit nagy alapossággal tanította meg nekünk a nyelvet, mindig hangsúlyozta a nyelv kristálytiszta logikáját, ez tetszett nekem. Később is jóban maradtunk. Jelenleg Franciaországban él. A gimnázium végére felsőfokú nyelvvizsgát szereztem, és megint csak nem volt kétséges, hogy német szakon folytassam a tanulmányaimat. Felvettek az ELTE BTK-ra. Itt Manherz Károly professzor úrnál írtam a szakdolgozatomat, ami Etyek német nemzetiségi település nyelvhasználatával foglalkozott, majd felvételt nyertem az akkor frissen induló PhD-programba, ahol szintén Manherz professzor biztatása mellett és irányítása alatt kezdtem el foglalkozni a magyarországi német nyelvjárások kutatásával. A doktori értekezésemben a Buda környéki német nyelvjárásokkal foglalkoztam, a habilitációs értekezésem témája pedig Nagybörzsöny település német nyelvjárása volt. Jelenleg Lázár Katalinnal (MTA BTK Zenetudományi Intézet) közösen készítjük elő egy magyarországi német népi játékgyűjtemény publikálását. Izgalmas feladat, és az ebben található német nyelvű játékleírások hasznosak lesznek a nemzetiségi iskolák pedagógusai számára is.

Melyek azok a legfőbb nyelvi jellegzetességek, amikből kimutatható a két nyelv, a magyar és a német egymásra hatása?
Legszembetűnőbben ez mindig a szókincsben jelentkezik, a jövevényszavakban, mindenki ismeri például a hokedli, bakfis, kuglóf vagy hecsedli szavakat, de a hangtanban, az alaktanban és szórendben is megjelenhetnek kölcsönhatások.

A 21. században mennyire élők még ezek a dialektusok? Találni még fiatal adatközlőket is, vagy már csak az idősebb generáció őrzi a nyelvet?
Jellemzően az idősebb generáció őrzi a nyelvet. Fiatal adatközlőket is találni elvétve, de többnyire bizonytalanok a nyelvhasználatban, nem teljeskörűen ismerik a nyelvjárást. Több mindent értenek, mint amennyit aktívan használni tudnak, hiszen nem használják mindennapos kommunikációs eszközként, mint ezt az idősebb generációk a múlt század első felében még tették. Szép példának tartom Batizi Zoltán nagybörzsönyi volt polgármester elhatározását, aki kislányához születésétől fogva a helyi nyelvjárásban szól.

Fontos szerepe van a német nemzetiségi tanító- és óvodapedagógus-képzés működtetésében. Mennyire népszerű ez a szak manapság? A végzett nemzetiségi óvodapedagógusok milyen előnyökkel indulhatnak az itthoni,esetleg a külföldi munkaerőpiacon?
Korábban a nemzetiségi tanító szak volt nagyon népszerű, pár éve változott a helyzet, és a nemzetiségi óvodapedagógus szakra jelentkeznek közel 30 fős létszámmal évente, viszonylag magas pontszámmal. Nem tudunk annyi diplomát kiadni, amennyi nemzetiségi pedagógust keresnek.

Állandóan érkeznek hozzánk a megkeresések nemzetiségi óvodáktól, iskoláktól, hogy küldjünk óvónőt, tanítónőt, de a végzőseink mind azonnal elkelnek.

Többen Németországban, Svájcban, Ausztriában helyezkednek el pedagógusként. Nagy előnyük a jó német nyelvtudás – bár az óraszámokat annyira lecsökkentették, hogy ez egyre nehezebb feladat –, és hogy olyan módszertani ismereteket sajátítanak el, amelyek segítségével képesek lesznek a német nyelvet a kisgyermekeknek játékos formában átadni, és nemcsak a nyelvet, hanem különböző tartalmakat is német nyelven, például környezeti nevelést/környezetismeretet, vagy testnevelés foglalkozásokat/órát is tudnak tartani német nyelven.

Számos német nemzetiségi oktatási és más oktatásfejlesztési segédanyag elkészítésében közreműködött, valamint folyamatosan pedagógus-továbbképzési programokban vesz részt vezetőként. Merre tart most a német nemzetiségi képzés és az azt követő továbbképzések? Melyek a legfontosabb irányok?
A legfontosabb feladat most a hallgatói létszámok növelése, hogy ki tudjuk elégíteni a köznevelési, közoktatási intézményekben jelentkező társadalmi igényt. A német nemzetiségi iskolák, óvodák ugyanis nemcsak a német nemzetiség, de a többségi társadalom tagjai körében is közkedveltek, a szülők szívesen iratjak ide gyermekeiket, a jó nyelvtudás megszerzésének reményében. A (nemzetiségi) politika is felfigyelt erre, és olyan program kidolgozásán és finanszírozásán munkálkodnak, ami első ütemben megnöveli a nemzetiségi óvodapedagógus képzésben résztvevők létszámát, javítja a képzők körülményeit, illetve a végzetteket a pályán próbálja tartani.

A karon dékánhelyettesként a tudományos ügyekért felel, ezen kívül a kari Erasmus-koordinációt is Ön vezeti. Milyen lehetőségek várják a hallgatókat a tudományos kutatómunka és a nemzetközi kapcsolatok terén a Tanító- és Óvóképző Karon?
Nálunk a hallgatók részt vehetnek több tudományterületen a kutatómunkában, minden évben megrendezzük ősszel a tudományos diákköri kari konferenciát több szekcióban, nagy örömünkre több dolgozat születik idegen nyelven is, a hallgatói munkákból három kötetünk is megjelent már Mester és tanítvány címmel.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2017-ben két első, négy második, egy harmadik helyezést értek el hallgatóink, valamint két különdíjat szereztek, ez büszkeséggel tölt el bennünket.

Nemzetközi kapcsolatok terén 30 fölötti a száma a TÓK külföldi partnerintézményeinek, az Egyesült Királyságtól Németországon át Törökországig számos helyen vehetnek részt külföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton a hallgatók. Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitásnak köszönhetően jövő évtől College of Staten Island City University of New York intézménnyel is folytatódik a már korábban megkezdett közös munka, elsősorban a matematikatanítás területén.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozatával ismerték el augusztus 20-a alkalmából szakmai tevékenységét. Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Annak mindig örül az ember, ha elismerik a munkáját.