A legjobbak közt a Heti Válasz rangsorában

2015.12.09.
A legjobbak közt a Heti Válasz rangsorában
A Heti Válasz 2015. november 26-án megjelentetett felsőoktatási rangsora a felvett hallgatók kiválósága és a végzett hallgatók diplomás pályakövetési adatai alapján készült. Tizenegy képzési területet – az agrár-, a műszaki-, valamint az orvos- és egészségtudomány nem szerepel az ELTE képzési portfóliójában – és a területek legnépszerűbb három szakját (összesen 33) rangsorolták, karok szerinti bontásban. Egyetemünk karai vezetik – a tavalyi évhez hasonlóan – a bölcsészettudományi, a jogi, valamint a pedagógusképzési területet, tíz ELTE-s szakot választottak a legjobbnak.

A bölcsészettudomány képzési területet rangsoroló lista élén az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, második helyén az ELTE Bölcsészettudományi Kara áll. (2014-ben az ELTE BTK állt az élen, a PPK a második helyen.) A kapcsolódó szakok közül hármat említ a kiadvány: a pszichológia, az anglisztika és a szabad bölcsészet alapszakok esetén is Egyetemünk nyújtja a legjobb képzést.

A jogi képzéseket rangsoroló listát évek óta magabiztosan vezeti az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara, amely mind a felvettek átlagpontszámát (441,4 pont), mind a középiskolai tanulmányi versenyeken helyezést szerzettek, mind a jelentkezők nyelvismeretét (80,7%) tekintve a legjobb eredményt tudhatja magáénak.

A pedagógusképzés listáját idén is az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara vezeti, megelőzve a Pető András Főiskolát és az ELTE Tanárképző Központját. A óvodapedagógus és a tanító képzés intézményi rangsorának élén újra az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara áll, a gyógypedagógia szak esetében a Bárczi képzését választották a legjobbnak, 400 pont feletti átlagponttal. Az ELTE TÓK óvodapedagógus képzését a kiadvány részletesen is bemutatja a leendő felvételizőknek. Az informatikai képzésterület összesített rangsorának harmadik helyén az ELTE Informatikai Kara áll, a Kar programtervező informatikus szakját idén is a legjobbnak választották.

A természettudományi képzések három népszerű szakja közül kettőnél – földrajz és kémia –2015-ben is az ELTE Természettudományi Kar képzései állnak az első helyen, a rangsor szerint a Kar az ország második legjobb biológia képzését nyújtja. A társadalomtudományi képzési terület esetén a lista első hat helyén három ELTE-s kart találunk: a BTK a 3., a TáTK az 5., az ÁJK a 6. helyen áll. A BTK kommunikáció és médiatudomány szakja és a TáTK szociológia szakja országosan a második, míg nemzetközi tanulmányok szakja a harmadik helyen áll a BCE képzéseit követve.

A sporttudományi képzési területen csak a Testnevelési Egyetem előzi meg az ELTE PPK-t. Egyetemünk sportszervező, valamint rekreációszervezés és egészségfejlesztés képzése országosan a második helyen áll. A gazdaságtudományi képzésterület abszolút listájának harmadik helyén az ELTE Társadalomtudományi Kara áll.

A rangsorolás során többek között a következő indikátorokat vették figyelembe a felvett hallgatók körében: hallgatók átlagpontszáma, jeles vagy jó minősítésű emelt szintű idegen nyelvi érettségivel rendelkezők aránya, első helyes bejutási arány, jeles vagy jó minősítésű emelt szintű érettségivel rendelkezők aránya, nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezők aránya, középiskolai tanulmányi versenyeken helyezést elértek aránya.

Az idei év újdonságaként a szerkesztők a jelentkezők körében legnépszerűbbnek bizonyult top 15 szak rangsorát is bemutatják a diplomások havi átlagkeresete, valamint diplomás munkakörben foglalkoztatottsága és mesterszakra történő átmenetének aránya szerint.

Forrás: Heti Válasz