„A legkiválóbbak munkáját honorálni”

2016.10.04.
„A legkiválóbbak munkáját honorálni”
2016. október 3-án adták át a Rektori Kiválósági Különdíjakat: a 130 díjazott oktató Mezey Barnától, az ELTE rektorától vehette át oklevelét. Egyetemünk kiemelkedő oktató-kutatói egy éven keresztül részesülnek a Különdíjban: a díjátadó ünnepségen 96 oktató jelent meg és vette át az elismerést.

Mezey Barna - aki rektori programjában egyik legfontosabb célkitűzéseként nevezte meg, hogy a minőség értékelése megjelenjen a bérezésben - beszédében kiemelte, hogy a Rektori Kiválósági Különdíjhoz hasonló elismerésre még nem volt példa: a minden szempontból új értékelési szempontokkal dolgozó pályázat célja az volt, hogy a legkiválóbbak munkáját honorálják. A pályázók oktatási tevékenységét, tudományos kutatásait és egyetemi közéleti aktivitását egyaránt értékelték, a Különdíjban azok a pályázók részesülhettek, akik mindhárom komponens esetében kiemelkedő munkát végeznek.

Habár az ELTE megalapításától kezdve magára vállalta a tudomány, a kultúra és a művéltség értékeinek megőrzését, a jelenkor versenyhelyzetében is helyt kell állnia: meg kell harcolnia a jó hazai és nemzetközi pozíciójáért, a rangsorokban elfoglalt helyéért, a legjobb hallgatókért és a legjobb oktatókért. A rektor köszöntőjében elmondta, hogy az Egyetem munkatársai évek óta dolgoznak azon, hogy egy tudománypolitikailag is elfogadott, objektív méréstechnikai eljárást és egy erre alapuló algoritmust kidolgozzanak annak érdekében, hogy a tudományos és az oktatói kiválóságot is több szempont szerint tudják értékelni. Az Egyetem Tudományos Tanácsának és az Oktatási és Képzési Tanácsának javaslataira épült rá a Rektori Kiválósági Különdíj értékelési rendszere, majd a karok – az adott fakultás jellegének megfelelően – saját maguk súlyozhatták a végleges értékelési szempontokat.

Mezey Barna megjegyezte, hogy a pályázat során különösen fontos szempont volt az oktatói-kutatói tevékenység mellett a közösségi munka elismerése is: azoknak az oktatóknak a díjazása, akik az egyetem megtartó közösségeit létrehozták és működtetik.

Beszéde végén a rektor kiemelte, hogy reméli, a Különdíj a további években is lehetőséget ad majd a kiváló oktatók munkájának elismerésére.

Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja felszólalásában köszönetet mondott az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Palkovics László oktatási államtitkárnak azért, hogy támogatták az egyetemet a kiváló oktatók munkájának honorálásában. Az, hogy ez a további években folytatódhat-e, részben a Minisztériumtól függ, valamint attól, hogy az Egyetem vezetése hogyan csoportosítja az intézmény költségvetését. Az ELTE kancellárja köszöntőjében arra is felhívta a figyelmet, hogy a differenciált bérezés bevezetése nem kerülhető el, és az Egyetem nem teheti meg, hogy ne induljon el a közeljövőben ebbe az irányba.

A kancellár ezt követően köszönetet mondott minden kollégának, aki részt vett a nyár folyamán a pályázatok befogadásában, feldolgozásában és a segítette a munkát, valamint gratulált a díjazottaknak.

Gosztonyi Gergely, a Rektori Kabinet vezetője beszédében a tanulságokra és a technikai részletekre tért ki: megköszönte a Rektori Kabinet egyes irodáinak és a Kancellária munkatársainak segítségét, valamint kifejtette, hogy a pályázat kiírása serkentette az Egyetem Stratégiai Adatbázisának kitöltöttségét, amely jelenleg már 35%-on áll. Ez azért is fontos a jövőre nézve, mert az egységes adatbázisba nemcsak adatokat lehet feltölteni, hanem maga a rendszer is gyűjti az adatokat más adatbázisokból, melyek többek között a nemzetközi rangsorok kialakításában is fontos szerepet játszanak. Gosztonyi Gergely kiemelte, hogy a Különdíj célja nem az általános bérrendezés volt – hiszen ha így lett volna, akkor egy-egy oktatóra a mostani különdíjak töredéke juthatott volna csupán – de úgy értékelte, hogy a pályázat adta anyagi támogatás enyhítheti az ezzel kapcsolatos feszültséget.

Beszéde zárásában a kabinetvezető jelezte, hogy a pályázati eljárás lezárulta óta több javaslat is érkezett az értékelési rendszer további fejlesztésére, melyeket a jövőben mindenképpen figyelembe fognak venni.  

Az oklevelek átadása előtt az ünnepség résztvevői az ELTE "Eötvös" Művészeti Együttes énekkarának műsorát hallgathatták meg: a kórus Frode Fjellheim Eatnemen Vuelie, Orbán György Nunc Dimittis és Josu Elberdin Cantate Domino című művét adta elő, Kovács László Liszt-díjas érdemes művész vezényletével.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora idén nyáron határozott időre szóló, kiemelkedő teljesítményért járó különdíjra írt ki pályázatot. A pályázat 2016. július 14-én kelt kiírásával az ELTE rektora az egyetem oktatóinak és kutatóinak kiemelkedő teljesítményét kívánja elismerni. A különdíjra pályázhatott valamennyi az ELTE-n 2015. augusztus 1-jén vagy ezt megelőzően létesített főállásban folyamatosan, teljes munkaidőben foglalkoztatott, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató és kutató, aki regisztrált az ELTE Stratégiai Adatbázisában, és ott validált adatokkal rendelkezik. Egyetemünk 441 oktatója nyújtott be érvényes pályázatot, ez a potenciális pályázók 34,11%-át jelenti. A rendkívül kompetitív program A.) kategóriájában (egyetemi tanár, egyetemi docens, főiskolai tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs) 227 pályázat, B.) kategóriájában (adjunktus, tanársegéd, főiskolai docens, tudományos munkatárs, tudományos segédmunkatárs) 214 pályázat érkezett be. A pályázók oktatási tevékenységét, tudományos kutatásait és egyetemi közéleti aktivitását egyaránt értékelték, a Különdíjban azok a pályázók részesülhettek, akik mindhárom komponens esetében kiemelkedő munkát végeznek.

Fotók: ELTE Online

Rektori kiválósági különdíj - galéria

Rektori kiválósági különdíj - galéria

0

/

0

0

/

0