„A legmagasabb szintű tanácsadást nyújtjuk”

2015.11.20.
„A legmagasabb szintű tanácsadást nyújtjuk”
Az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadója személyes élethelyzetekből fakadó – családi, párkapcsolati, életkori – problémák, krízisek esetén támogatja a hazai és külföldi hallgatókat, valamint az egyetem dolgozóit. Az anonim, ingyenes szolgáltatásról Karner Orsolya egyetemi adjunktussal, az Életvezetési Tanácsadó vezetőjével beszélgettünk.

Kik vehetik igénybe a pszichológiai tanácsadást?
Bármelyik karról, az egész egyetemről várjuk a hazai és külföldi hallgatókat. Néhány hete az országban elsőként az egyetemi dolgozók számára is elérhetővé tettük az ingyenes pszichológiai tanácsadást. Korábban a diáktanácsadás is úttörő volt, 1986-ban Ritoókné Ádám Magda kezdeményezésére jött létre egyetemünkön az ország első egyetemi diáktanácsadója. Idén számos gólya is jelentkezett: ez annak is köszönhető, hogy az Életvezetési Tanácsadó koordinációjában számos pszichológus és pszichológia szakos szakmai gyakorlatos hallgató vett részt a gólyatáborokban és orientációs rendezvényeken, ezt rendkívül progresszív és fontos gyakorlatnak tartom. Fontos kiemelni, hogy a pszichológiai tanácsadás teljes titoktartás mellett zajlik: a pszichológusi titok körébe tartozik minden, a pszichológus szakmai tevékenysége során tudomására jutott pszichológiai és személyazonosító adat.

Milyen szervezeti struktúrában működik a tanácsadás?
Jelenleg összesen tizenhárman dolgozunk az ELTE PPK csapatában: két főállású tanácsadó pszichológus, egy irodavezető, valamint további tíz pszichológus vesz részt a munkában. Minden kolléga saját szakterületének megfelelő esetekkel foglalkozik, így mindenkinek a legmagasabb szintű tanácsadást nyújtjuk. Az ÁJK és az IK hallgatóinak általában azt ajánljuk, hogy először saját kari tanácsadóikat keressék fel, de természetesen hozzánk is fordulhatnak. A kari pszichológusok munkáját a PPK Életvezetési Tanácsadó szupervízióval segíti, és az összegyetemi koordináció a közös csapatmunka mellett arról is szól, hogy a kari egyenetlenségeket áthidalva minél hamarabb fogadjuk a jelentkezőket. Az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó működését az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és kari források teszik lehetővé. A szolgáltatás egyre népszerűbb a hallgatók körében, idén szeptembertől már annyian vesznek részt a tanácsadási folyamatban, mint tavaly egész évben összesen: ez azt jelenti, hogy az elmúlt három hónapban közel száz hazai és külföldi hallgató vette igénybe a tanácsadást. A tavalyi év statisztikája alapján többségében lányok fordulnak hozzánk, a jelentkezők 1/3-a volt fiú. Az első tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a dolgozók számára is fontos az új szolgáltatás; már a meghirdetést követő első napokban is jelentős érdeklődés mutatkozott.

Mindemellett a Kortárs Segítők szakmai felügyeletét is mi látjuk el, akik kortárs tanácsadással segítenek hallgatótársaiknak az egész egyetemen. Szakmai gyakorlóhelyként az elméleti tudás mellett gyakorlati tapasztalatot is szerezhetnek nálunk a pszichológushallgatók és a posztgraduális képzésen résztvevő pszichológusok: egyéni eseteket és csoportos folyamatokat is visznek. Úgy gondolom, hogy az ELTE-n folyó pszichológusképzés szakmaisága és színvonala szempontjából fontos lépés, hogy az elméleti képzés mellett, ahhoz szellemiségében is illeszkedő terepgyakorlatot tudunk biztosítani – az egyetem falain belül.
 
Hogyan zajlik a tanácsadás?
A bejelentkezés e-mailben történik, egy űrlap kitöltését kérjük a klienstől, és e-mailen egyeztetünk időpontot is. Úgy látjuk, hogy egyelőre elég kolléga foglalkozik a kliensekkel, azonban több campuson keresünk még megfelelő szobákat a tanácsadáshoz. Jellemzően hat alkalommal jönnek hozzánk a kliensek, tipikus tanácsadási helyzetről van szó, alkalmanként 50 percben, általában heti egy alkalommal találkozunk. Természetesen előfordulhat az is, hogy több alkalomra van szükség, ilyenkor a team közösen dönthet további ülésekről. Ha komolyabb problémával találkozunk, a megfelelő helyre – krízisambulanciára vagy pszichoterápiás rendelőkbe – irányítjuk a pácienst, mi támogatóként veszünk részt a folyamatban.

Melyek a leggyakrabban felmerülő kérdések a hallgatók részéről?
A hallgatók jellemzően a fiatal felnőttkorral kapcsolatos nehézségekkel jelentkeznek: ilyen a családról való leválás, az önállósodás, párkapcsolati elköteleződés. Vannak, akik a pályaválasztási és karrierválasztással kapcsolatos nehézségek, míg mások tanulási, vizsgadrukk- és stresszproblémák miatt keresnek minket. A krízist indukáló helyzetek – családtag betegsége vagy elvesztése – mellett a diszfunkcionális családi működés és párkapcsolati problémák, abúzusok is fontos kérdések. Az egyetemista korosztályt is érintő testkép- és identitászavarokkal is foglalkozunk. A kapunyitási pánikhoz kapcsolódó kérdések is gyakoriak: ki vagyok én, milyen úton induljak el? Az idegen nyelvű képzéseken tanuló hallgatók az ország-váltásból adódó kulturális nehézségekkel is szembesülnek.

Az egyéni tanácsadás mellett csoportok is indulnak.
Valóban, jelenleg három témában indul csoportunk, amelyekre várjuk a jelentkezéseket. Az első kettőben a tapasztalataink szerint leggyakrabban előforduló problémákat dolgozzuk fel csoportos módszerekkel: a családról való leválással és a párkapcsolati problémákkal foglalkozunk. A harmadik csoport a szakdolgozatírás facilitáló tréning: a hallgatók jelentős hányada halogatja a szakdolgozat megírását az abszolutórium megszerzését követően, ennek a halogatásnak a leküzdését segítjük a tréninggel. Az ELTE Karrierközpont vezetőjével is kapcsolatban vagyunk, szakmai gyakorlatos hallgatóink például stresszkezelési és kommunikációs tréningeket is tartanak a Központban.

Az újonnan felálló szervezeti struktúra koordinátoraként mivel lenne elégedett egy év múlva?
Jelenleg az egyetemi tanácsadási rendszer kialakítása zajlik, nagyszerű eredménynek tartom, ha ez megszilárdul és a stabil működéshez szükséges források biztosítottak a továbbiakban is. A csapatunk már kialakult, a team színvonala és kapacitása kiváló.