A Magyar Diplomáciai Akadémia felhívása

2020.04.21.
A Magyar Diplomáciai Akadémia felhívása
A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködésében szeptemberben induló, egyéves Diplomataképző Programra a külügyi pálya iránt érdeklődők jelentkezését várják május 15-ig. 

A Magyar Diplomáciai Akadémia a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt működő oktatási intézmény. Ez az első olyan magyar diplomataképző, amely biztosítani tudja a magyar diplomáciai szolgálat egységes, magas szintű elméleti és gyakorlati képzését és az utánpótlásnevelést.

Az Akadémia világszínvonalú hazai és külföldi oktatók bevonásával, nemzetközi szinten versenyképes képzést nyújt a külügyi szolgálat jelenlegi és leendő tagjai, valamint a gazdasági szféra nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakemberei számára. Az utánpótlásnevelést biztosító Diplomataképző Program szakmai támogatását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja a Ludovika Campuson. 

Diplomataképző Programba jelentkező és felvételt nyerő hallgatók az első félévben (szeptember–január) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzésen vesznek részt, míg a második félév során (február–június) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot. A KKM a programot sikeresen elvégző résztvevők számára – a rendelkezésre álló státuszok fényében – álláslehetőséget kínál a minisztérium állományában.

A program várható időtartama: 2020. szeptember 1. – 2021. június 30. 

A felvételi eljárás többfordulós, amelynek része egy kétnyelvű (angol és magyar) írásbeli vizsga, kompetenciavizsgálat és egy szóbeli elbeszélgetés. A felvételt nyert hallgatók – várhatóan – havi nettó 250.000 forint ösztöndíjban részesülnek. 

Pályázati feltételek: 

  • magyar állampolgárság; 
  • cselekvőképesség; 
  • büntetlen előélet; 
  • felsőfokú angolnyelv-tudás és további legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete; 
  • felsőfokú végzettség (melyet legkésőbb a program kezdéséig kell megszerezni); 
  • hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához.  

A pályázat benyújtásának módja: pályázni csak elektronikus formában, a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapján, az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet: 

  • két oldalt nem meghaladó önéletrajz; 
  • 4000 karaktert nem meghaladó, angol nyelvű motivációs levél; 
  • nyelvtudást igazoló okiratok (amennyiben rendelkezésre áll). 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15. (péntek) 

Kapcsolat és további információ: info.mda@mfa.gov.hu / magyardiplomaciaiakademia.hu / Facebook