A Magyar Diplomáciai Akadémia felhívása

2022.04.21.
A Magyar Diplomáciai Akadémia felhívása
A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai együttműködésében megvalósuló Diplomataképző Programra a pálya iránt érdeklődő, végzett vagy végzős hallgatókat várják.

A Diplomataképző Programba felvételt nyerő hallgatók az első félévében (szeptember–január) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el, míg a második félév során (február–június) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot. A KKM a Programot sikeresen elvégző résztvevők számára – a rendelkezésre álló státuszok fényében – álláslehetőséget kínál a minisztérium állományában.

A program időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. A résztvevők havi nettó 275.000 forint ösztöndíjban részesülnek.

A felvételi eljárás többfordulós, amelynek része egy kétnyelvű (angol és magyar) írásbeli vizsga, kompetenciavizsgálat és egy szóbeli elbeszélgetés.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság;
  • cselekvőképesség;
  • büntetlen előélet;
  • felsőfokú angolnyelv-tudás és további legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete;
  • felsőfokú végzettség (melyet legkésőbb a program kezdéséig kell megszerezni);
  • hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához.

Pályázni csak elektronikus formában, a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapján az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:

  • két oldalt nem meghaladó önéletrajz;
  • 4000 karaktert nem meghaladó, angol nyelvű motivációs levél;
  • nyelvtudást igazoló okiratok (amennyiben rendelkezésre állnak).

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 15.

Kapcsolat és további információ
Magyar Diplomáciai Akadémia