A magyar egyetemek rangsor-stratégiájának támogatásáért

2017.07.05.
A magyar egyetemek rangsor-stratégiájának támogatásáért
A globális és nemzeti egyetemi rangsorokat feldolgozó, féléves kutatási és szakmai szolgáltatási program zárult le június végén az egyetemek visszajelzéseinek értékelésével az ELTE PPK-n.

A Tempus Közalapítvány Campus Mundi (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) projektje által támogatott program nemzetközi összehasonlításban is újszerű kezdeményezés volt, amit a magyar ranking-kutatások meghatározó műhelye, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Társadalmi Kommunikációs Kutatócsoportja valósított meg, Fábri György egyetemi docens vezetésével.

A kutatás középpontjában a nemzetközi és nemzeti rangsor-helyezések összehasonlítása volt, s ezt az egyetemek számára közvetlenül hasznosítható formában, információs szolgáltatásként dolgozták fel. A projekt során nemzetközi workshopot és tréninget is szerveztek magyar felsőoktatási szakemberek számára, annak érdekében, hogy a hazai egyetemek reális – és a hallgatóik-oktatóik számára hasznos – célokat tűzzenek ki a rankingek világában.

A találkozókon

feltárták a rankingek indikátorait és a mögöttük lévő teljesítményjellemzőket,

kiemelve egyebek közt a tudományos publikációs alapú kutatás-értékelés egyoldalúságait, illetve az oktatási kiválóság mérésének megoldatlanságát.

A résztvevők a rangsorokat alapvetően marketing-kommunikációs eszközként azonosították, amelyeket az egyetemeknek figyelniük és alkalmazniuk kell, de félrevezető volna ezekre alapozni a stratégiájukat. Megállapították, hogy a magyar egyetemek helyezéseit az általános globális rangsorokon regionális összehasonlításban érdemes értékelni, itt a középmezőnyben találhatóak. A szakterületi rangsorokon elért jobb pozíciók mutatják az egyes intézmények szakmai erősségeit a kutatásban, nemzetközi elismertségben.

A mintegy húsz magyar egyetemről érkezett résztvevők által megfogalmazott intézményi igényeket összegezve a projekt eredményeképpen információs szolgáltatási és tudás-megosztási hálózatot hoznak létre a rangsorok figyelésére, valamint egy nemzetközi rangsor-konferenciával erősítik a magyar egyetemek pozícióit a rankingek világában.