A magyar nyelv őrei

2018.01.03.
A magyar nyelv őrei
A Magyar Nyelvőr Díjat minden évben olyan személyek kaphatják, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért a határon innen és túl. A 2017-es díjazottak között van az ELTE Bölcsészettudományi Karának két oktatója, Antalné Szabó Ágnes és Laczkó Krisztina is. 

​Antalné Szabó Ágnes 1988 óta az ELTE, 1994 óta az ELTE Bölcsészettudományi Karának oktatója, a Mai Magyar Nyelvi Tanszék egyetemi docense, 2008 óta a Szakmódszertani Központ vezetője. Évtizedek óta meghívott előadója, szervezője a hazai és a külhoni tanár-továbbképzéseknek, tagja az  MTA Helyesírási Bizottságának. Jelentős a tankönyvírói munkássága is: több mint 50 magyar nyelvi tankönyv, tanári segédkönyv szerzője vagy társszerzője. Munkájának fontos részét képezi a tehetséges fiatalok, a tudományos hallgatói műhelyek támogatása. A 20 éves Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny alapító főszervezője. A 15 éves Szemere Gyula Anyanyelv-pedagógiai Kutatócsoport alapító pedagógiai vezetője, a 10 éves Anyanyelv-pedagógia folyóirat alapító főszerkesztője. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának alapító elnöke, korábban az Eötvös József Országos Középiskolai Szónokverseny alapító szervezője. Meghatározó mind az oktatói, mind a szakmai-tudományos és a szakmai közéleti, tudományszervezői tevékenysége.

Laczkó Krisztina 1994-től egyetemi adjunktusként, 2006-től egyetemi docensként dolgozik az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén. Főbb kutatási területei a leíró grammatika, a helyesírás, a szaknyelvi helyesírások, a funkcionális-kognitív pragmatika és a szövegtan. Hosszú évek óta részt vesz az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának munkájában, tagja volt a helyesírási szabályzat 12. kiadását előkészítő bizottságának. Az első magyar helyesírási kézikönyvet Mártonfi Attilával írta meg. Szerkesztője a Magyar Nyelvőr, az Anyanyelv-pedagógia és a Névtani Értesítő című folyóiratoknak. 10 éven át szerkesztette a Magyar Orvosi Nyelv című lapot. 2009 óta az Eötvös Collegium magyar műhelyének a vezetője, emellett 2013-től az intézmény aligazgatója.

A 2017. december 21-én a Parlamentben tartott ünnepségen díjat kapott még a felvidéki magyarság körében a magyar kisebbségiek anyanyelvű ügyintézésének, nyelvi jogainak érvényesítése területén végzett munkájáért Szabómihály Gizella, Magyar Nyelvőr elismerő oklevélben és különdíjban pedig Majla Júlia pedagógus részesült, aki Erdélyben tesz sokat a magyar nyelv ápolásáért. A díjazottakat Keszi István, a Magyar Nyelvőr Alapítvány képviselője és Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár köszöntötte. 

A Magyar Nyelvőr Alapítvány célja, hogy az 1872-es Magyar Nyelvőr szellemiségének megfelelően a magyar nyelv megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat, törekvéseket támogassa a határainkon innen és a határainkon túl, továbbá erkölcsi, anyagi elismerésként minden évben Magyar Nyelvőr Díjjal jutalmazza az arra érdemes személyeket. 

Fotók: vilagszam.hu