A MASZK és ami mögötte van

2017.04.17.
A MASZK és ami mögötte van
Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szervezésében több száz érdeklődő részvételével rendezték meg 2017. március 30-án a Dialógusok az autizmusról című szakmai rendezvényt, mely a szülői pszichológiai jóllét és életminőség kérdéseire, valamint az iskolai befogadást támogató tudásformáló programokra fókuszált az autizmus világnapja alkalmából.

Az eseményt megnyitó Zászkaliczky Péter dékán és Falus András akadémikus professzor kiemelte, hogy a tudományos eredményekkel alátámasztott oktatási fejlesztések a gyógypedagógia minden területén különös jelentőséggel bírnak, köztük az a kutatási-fejlesztési projekt is, amely éppen a rendezvényen mutatkozott be.

"Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) négyéves programjában egy nagymintás, kvantitatív feltáró vizsgálat és egy nyolcvan családot bevonó, részletesebb, kvalitatív vizsgálat szolgálja azt a célt, hogy jobban megismerjük az autizmussal élő gyermekek és felnőttek szüleinek pszichológiai jóllétét, életminőségét, illetve az ezeket befolyásoló sarkalatos tényezőket. Mindezek mellett a projekt részeként hatásvizsgálatot készítünk, és olyan pedagógiai módszertani útmutatót is kidolgozunk, amely a kisiskolások játékos, autizmussal kapcsolatos tudásformálását célozza. Ezzel szeretnénk segíteni az autizmussal élő diákok befogadását" – ismertette a MASZK célkitűzéseit a kutatás vezetője, Győri Miklós.

A rendezvényen a kutatócsoport tagjai az eddigi szakirodalmi kutatómunka legfontosabb eredményeit is bemutatták, illetve a szakemberek és az érintettek kerekasztal-beszélgetésen tekintették át az elméleti és a gyakorlati tapasztalatokat. Fontos kérdésként merült fel a szakmai fogalmak tartalmának tisztázása, a kortárs mentorok szerepének bemutatása és a tudásformálás lehetséges útjai.

Forrás: ELTE BGGyK

MASZK