A megismerés és az értelmezés konstrukciói

A megismerés és az értelmezés konstrukciói
11/22

2013. november 22.

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt.)

11/22

2013. november 22. -

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt.)


Különleges könyvbemutatót tartanak 2013. november 22-én a BTK tanácstermében: A megismerés és az értelmezés konstrukciói című tanul­mány­kötet (Tinta Könyvkiadó, Budapest) olyan szakembereket szólaltat meg, akik a saját kiindulópontjukból adekvát, perspektivikus kérdé­seket és válaszokat fogalmaznak meg a nyelv összetett műkö­désével kapcsolatban. A tanulmánykötetet Andor József egyetemi docens (több mint félszáz elméleti nyelvészeti tanulmány szerzője; Pécsi Tudo­mány­­egyetem Angol Nyelvészeti Tanszék) mutatja be.

A kötet fontos célkitűzése az, hogy – túllépve a szűken vett nyelvtudomány határain – termékeny diskurzusba hozza a nyelv összetettségére reflektáló, különböző diszciplináris keretekben zajló kutatásokat és ezek eredményeit. Alapvető kérdése pedig az, hogy mire teszi képessé az embert a nyelv. A kötet így kiemelt figyelmet szentel az alábbi relációknak: nyelv és megismerés, nyelv és értelmezés, nyelv és alkotás, nyelv és jelentés, nyelv és közösség, nyelv és szöveg, nyelv és irodalom.

Időpont: 2013. november 22. 14:00
Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt.)

ELTE BTK