A milimáriktól az iskolatejig

A milimáriktól az iskolatejig
02/28

2019. február 28. 19:00

MTA Nyelvtudományi Intézet (1068 Budapest, Benczúr utca 33., fszt.)

02/28

2019. február 28. 19:00 -

MTA Nyelvtudományi Intézet (1068 Budapest, Benczúr utca 33., fszt.)


A Fiatal Kutatók Klubjának következő előadását Umbrai Laura történész tartja A milimáriktól az iskolatejig. Budapest tejellátásnak története az 1930-as évekig címmel.

Az előadás arra vállalkozik, hogy a tejkérdésen keresztül bemutassa azt a sajátos utat, amelyet a főváros közélelmezési politikája bejárt a dualizmus korától kezdődően. A város vezetésének a fő fejtörést mindvégig a városba érkező tej mennyiségi és főleg minőségi kontrolljának biztosítása okozta. Eközben e hosszú időszak bővelkedett az olyan politikai és gazdasági változásokban, amelyek nem csak kihatottak a főváros tejellátására, hanem akár a korábbihoz képest ellentétes irányt adtak neki.

Umbrai Laura a Pécsi Tudományegyetem történelem és földrajz szakán diplomázott, majd az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti doktori iskolájában szerezte meg 2008-ban a PhD-fokozatát. Eddigi munkáiban a városi metabolizmussal (lakhatás, hulladékgazdálkodás, közélelmezés, stb.) foglalkozott, Budapest történetére koncentrálva. Kutatásait Magyary-ösztöndíjasként, majd 2016-tól az MTA posztdoktori programjainak támogatásában végzi az MTA BTK Történettudományi Intézetében.

Facebook