A nanokristályos anyagok vizsgálatáról

2017.03.30.
A nanokristályos anyagok vizsgálatáról
Defect Structure and Properties of Nanomaterials címmel jelent meg Gubicza Jenő, az ELTE TTK Anyagfizikai Tanszék egyetemi tanárának új kötete, mely az előző kiadás bővített változata. A professzor a neves tudományos kiadó által publikált kötet egy példányát az Egyetemi Könyvtárnak ajánlotta fel.

A Defect Structure and Properties of Nanomaterials a 2012-ben megjelent azonos című könyv második és bővített kiadása, amely részletesen ismerteti a nanoszemcsés anyagokban található kristályhibákat és azok hatását a fizikai tulajdonságokra. A nanokristályos anyagok vizsgálata napjaink anyagtudományi kutatásainak homlokterében áll, mert ezek az anyagok olyan különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek ablakot nyitnak eddig nem ismert új alkalmazások felé (pl. a mérnöki és orvostudományokban). A könyv hiánypótló a téma irodalmában, mert az egyetlen mű, amely a nanoanyagokban található rácshibákat tárgyalja.

A könyvet a Woodhead Publishing adta ki, amely a világ legnagyobb tudományos kiadójához, az Elsevierhez tartozik. A művel kapcsolatban további információkat a kiadó honlapján olvashatnak a téma iránt érdeklődők, a könyv elektronikusan elérhető a Science Directen. Gubicza Jenő a kötet egy pédányát – melynek piaci értéke 70.000 Ft – az ELTE Egyetemi Könyvtár központi állományának ajánlotta fel, így a jövőben minden olvasó számára hozzáférhetővé válik.