A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

2020.05.18.
A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében nyílt pályázatot hirdet a kiemelkedően tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése céljából.

A 155 millió forintot meghaladó keretösszegű pályázat pályázat A1 és A2 jelű komponensében a 8–12, illetve a 12–25 éves, kiemelkedően tehetséges, köznevelési intézményben tanuló fiatalok kaphatnak támogatást. A B komponens a saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó 18–35 éves, hazai vagy határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézmények hallgatói, illetve hazai kutatóhelyeken tevékenykedő fiatal szakemberek támogatására szolgál. A C komponens azoknak a 16–35 éveseknek szól, akik a pályázat benyújtásakor nem folytatnak tanulmányokat köznevelési intézményben.

Az A1, A2 és a C komponens esetében logikai–matematikai, természeti, nyelvészeti, testi-kinesztetikus, térbeli-vizuális, zenei, valamint inter- és intra-perszonális témakörökben várnak pályázatokat, míg a B komponensre az agrártudományok, bölcsészettudományok, a hittudomány, a műszaki tudományok, a művészetek, az orvostudományok, a társadalomtudományok és a természettudományok művelői pályázhatnak.

A pályázatokat legkésőbb 2020. június 30-án éjfélig kell benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER).

A pályázat részletes feltételei, ütemezése, tartalmi és formai követelményei, az elszámolható költségek és az elbírálás szempontjai a részletes pályázati kiírásban olvashatók.