A nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai

2019.11.28.
A nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai
Nguyen Luu Lan Anh, az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet vezetője a diákok külföldön nyert interkulturális tapasztalatainak személyes és szakmai életükre gyakorolt hatásáról írt, nemrég megjelent hiánypótló könyve a nemzetközi hallgatók akkulturációs folyamatainak megértésében segít a szakembereknek.

A nemzetközi mobilitás számos előnye mellett a külföldön tanuló diákok számára stresszt és nehézséges jelenthet a megszokott környezet elhagyása és egy másik kulturális és akadémiai közegbe való beilleszkedés, hiszen számos változással kell szembenézniük. A nemzetközi diákok tanulmányi eredményessége és jólléte, valamint a befogadó egyetem oktatási programjának sikere azon is múlik, hogyan adaptálódnak a külföldről érkező diákok a számukra kulturálisan, nyelvileg, akadémiailag eltérő környezetben. E folyamat hatékony támogatása érdekében fontos, hogy a szakemberek megismerjék és ezáltal jobban megértsék az akkulturációs folyamatok működését. Nguyen Luu Lan Anh munkája ebben tud segíteni a pszichológusoknak és a nemzetközi diákokkal foglalkozó munkatársaknak.

Nguyen Luu Lan Anh egyetemi adjunktus, az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet vezetője hiánypótló könyvet írt a témáról. A kötet a Magyarországon tanuló nemzetközi diákokkal és a különböző külföldi egyetemeken tanuló magyar diákokkal végzett kvalitatív, interjús kutatásokat és a diákok társas hálózatát feltáró vizsgálatokat, valamint egy magyar egyetemeken tanuló nemzetközi diákokkal végzett kérdőíves felmérés eredményeit ismerteti. A vizsgálatok főbb kérdései közé tartozik, hogy idegen környezetben milyen tapasztalataik vannak az érintett diákoknak, milyen a pszichológiai és szociokulturális adaptációjuk, és milyen összefüggésben vannak egymással az adaptációt befolyásoló, segítő vagy éppen hátráltató tényezők. A vizsgálatok célja olyan modellek felállítása és tesztelése volt, amelyek a különböző országokból, kultúrkörökből származó diákcsoportok akkulturációs folyamatát jelenítik meg és magyarázzák.

A nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai az NKFI K-120433 számú, „A felsőoktatási nemzetközi mobilitás pszichológiai aspektusai: a külföldön tanuló diákok adaptációja és akkulturációja” című kutatás támogatásával készült.

A könyv ingyenesen elérhető az eltereader.hu-n.