A participatív oktatás mint társadalmi innováció

2022.03.08.
A participatív oktatás mint társadalmi innováció
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán közel egy évtizede zajlik a világszinten máig nóvumnak tekinthető részvételi oktatás. A különleges módszertant nemrég bemutatták a Springer felsőoktatási innovációkat összegyűjtő, angol nyelvű gyűjteményében is.

A Bárczin működő Disability Studies and Social Innovation Lab kutató-fejlesztőinek tanulmánya is megjelent a Springer Link Kiadó friss, angol nyelvű kötetében. A Carmen Păunescu, Katri-Liis Lepik és Nicholas Spencer által szerkesztett, Social Innovation in Higher Education. Landscape, Practices, and Opportunities című tanulmánygyűjtemény olyan európai, a felsőoktatásban zajló kutatásfejlesztési programokat mutat be, amelyek a helyi közösségek értékteremtő erejét hangsúlyozzák.

A foyatékosságtudományi felsőoktatási társadalmi innovációkat bemutató fejezetet Cserti-Szauer Csilla egyetemi tanársegéd, Sándor Anikó egyetemi adjunktus, Katona Vanda egyetemi docens és Könczei György egyetemi tanár jegyzi. A szerzők az ELTE gyógypedagógiai karán közel egy évtizede zajló participatív oktatási, kutatási és innovációs eredményeket összegzik. A Karon különleges módszertan mentén tanítanak együtt fogyatékossággal és nem fogyatékossággal élő oktatók a gyógypedagógiai és pedagógiai alapképzés kurzusain. Az oktatói tevékenység mellett közös kutatások is zajlanak például a személyi asszisztencia szolgáltatás kiterjesztése érdekében. A tanulmányhoz több szálon kapcsolódó, díjnyertes Együtt oktatunk! participatív felsőoktatási módszertan az ELTE bejelentett know-how-i között szerepel. 

A szerzők törekvése a felsőoktatás inkluzív jellegének erősítése, ahol a fogyatékossággal élő oktató-kutató-fejlesztők egyenrangú partnerként, megélt tapasztalataik megosztásával járulnak hozzá a jövő szakembereinek képzéséhez, valamint erőforrásként jelennek meg az innovációs folyamatokban.